کد خبر: 69516 A

با حکم رضوانی؛

خبازیان از قهرمانان اسبق شنای کشورمان است و مدرک PHD فیزیولژی ورزش را از دانشگاه تهران دریافت کرده و هم اکنون دانشجوی رشته فیزیکال تراپی است.

طی حکمی ازسوی سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو بهزاد مهدی خبازیان سرمربی اسبق تیم ملی شنا مشاورعالی رئیس فدراسیون در امور فنی تیم های ملی شنا شد.

به گزارش ایلنا، در حكم محسن رضوانی خطاب به بهزادمهدی خبازیان آمده: نظر به تعهد و تخصص جنابعالی به سمت مشاور عالی در امور فنی تیم های ملی شنا انتخاب می شوید. امید است با اتکال به ایزد منان و بکارگیری از ظرفیت های موجود در جهت حسن اجرای وظایف محوله و پیگیری امور، موفق و موید باشید.

خبازیان از قهرمانان اسبق شنای کشورمان است و مدرک PHD فیزیولژی ورزش را از دانشگاه تهران دریافت کرده و هم اکنون دانشجوی رشته فیزیکال تراپی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر