کد خبر: 88569 A

کشتی آزاد دانشجویان جهان – روسیه؛

رقابت های کشتی یونیورسیاد دانشجویان جهان از امروز با مسابقات کشتی آزاد در شهر کازان روسیه آغاز می شود.

رقابت های کشتی یونیورسیاد دانشجویان جهان در حالی از امروز با مسابقات کشتی آزاد در شهر کازان روسیه آغاز می شود که فدراسیون جهانی کشتی و شخص نناد لالوویچ رئیس فیلا در ادامه تغییر مقررات داوری، قوانین جدیدی را در این رقابت ها به اجراء می گذارند و گفته می شود این مسابقات مرحله نهایی برای آزمایش مقررات داوری فیلا می باشد.

به گزارش ایلنا، تغییرات جدید که در کلینیک داوری رقابت های یونیورسیاد روسیه اعلام شده به شرح زیر است:

1- اگر كشتی گیران با اجرای فنون سرپا مانند زیر های مختلف حریف خود را در خاك بنشانند، 2 امتیاز فنی دریافت خواهند کرد، اما اگر این اتفاق در حالت رو در رو و زانو روی تشك اتفاق بیافتد، فقط به یك امتیاز فنی دست خواهند یافت.

2 - در پایان 6 دقیقه زمان قانونی، هر كشتی گیری كه امتیاز بالاتر را داشته باشد، برنده محسوب می شود، اما اگر امتیازها برابر یعنی 5 – 5، 6 – 6، 4 – 4، 3 – 3 بود، برنده ها به 3 شكل زیر اعلام می شود:

الف - كشتی گیری كه فنون دارای امتیاز بالاتری اجرا كرده باشد برنده خواهد بود،‌ مثلا در كشتی كه با حساب 5 – 5 به پایان رسیده، كشتی گیری که یك فن 3 امتیازی و 2 فن یك امتیازی داشته باشد و در مقابل حریف وی 2 فن 2 امتیازی و یك فن یك امتیازی، برنده خواهد بود.

ب- كشتی گیری كه اخطار نداشته باشد برنده خواهد بود، به طور مثال در كشتی كه با حساب 6 – 6 به اتمام رسیده كشتی گیری برنده است كه اخطار نگرفته باشد.

پ- اگر تمامی 2 حالت قبلی در برگه داوری برای هر 2 كشتی گیر برابر باشد، كشتی گیری برنده خواهد شد كه آخرین امتیاز را كسب كرده باشد، به طور مثال در كشتی 4 – 4، آبی یك فن 2 امتیازی و 2 فن یك امتیازی زده،‌ كشتی گیر قرمز هم همین شرایط را دارد، اما آخرین امتیاز را قرمز دریافت كرده است، در این شرایط، كشتی گیر قرمز برنده خواهد بود.

3- كشتی گیرانی كه در طول 6 دقیقه زمان قانونی 2 فن 3 امتیازی و یك فن 5 امتیازی اجرا كنند، اگر بلافاصله پس از اجرای فن، مجموع امتیازهای آنها ازحریف بیشتر و كشتی در شرایط نرمال باشد، داور بلافاصله با هماهنگی رییس تشك، كشتی را به نفع مجری فن قطع و دست وی را به عنوان فرد پیروز بالا خواهد برد.

الف- اما اگر مجموع امتیازهای كسب شده مجری با حریف برابر شد، كشتی تمام نمی شود و باید تا پایان وقت قانونی ادامه یابد و اگر در كش و قوس اجرای فن مدافع مجری را بدل و ضربه فنی كرد، ضربه وی معتبر خواهد بود. (پیش از این اعلام شده بود كه اگر مجری 2 فن 3 امتیازی و یا یك فن 5 امتیازی اجرا كرد و مجموع امتیازهای وی با حریف برابر شد، هر زمان یك امتیاز بیشتر كسب كرد، كشتی باید به نفع وی قطع شود كه اكنون این بند تغییر كرده است.)

ب- كشتی گیران مجری 2 فن 3 امتیازی و یك فن 5 امتیازی، باید در همان لحظه كه فن را اجرا می كنند، مجموع امتیازاتشان از حریف بیشتر بشود تا پیش از وقت قانونی برنده اعلام شوند، در غیر این صورت اگر پس از خارج شدن از آن شرایط، حتی صاحب امتیاز برتر هم بشوند، كشتی قبل از وقت قانونی قطع نشده و وی برنده اعلام نخواهد شد.(كه به نظر می رسد كمی ابهام دارد.)

پ- در هر زمانی از وقت قانونی، كشتی گیری كه موفق به اجرای 2 فن 3 امتیازی و یك فن 5 امتیازی بشود و مجموع امتیازهای او با حریف برابر شود، اما حریف او روی پل باشد و داور هم 5 شماره بشمارد و یك امتیاز به مجری بدهد، پس از خارج شدن از حالت خطر، داور می تواند به خاطر بالاتر بودن مجموع امتیازات مجری وی را قبل از پایان وقت برنده اعلام كند، چون یك امتیاز برتر در ادامه دومین فن 3 امتیازی و یا فن 5 امتیازی كسب شده است.

ت- باید توجه داشت كه هر كشتی گیری كه موفق به اجرای 2 فن 3 امتیازی یا یك فن 5 امتیازی می شود، برای برنده اعلام شدن قبل از پایان وقت قانونی، باید مجموع امتیازهایش از حریف بیشتر باشد، در غیر این صورت كشتی باید همچنان تا پایان ادامه یابد.

4- ریسك برای اجرای فنون چه در سرپا و چه در خاك امتیازی ندارد و از سوی داور و پس از گرفتن تایید قاضی و رییس تشك سرپا داده خواهد شد.به طور مثال مجری، فن كمر از سرپا و یا فیتو در حالت رو در رو و زانو روی زمین اجرا می كند، اما امتیازی در بر ندارد و خود بدون دخالت حریف در خاك وی قرار می گیرد، بدون در بر داشتن امتیاز از سوی داور سرپا داده می شود.

5- در تمامی اخطار های كشتی آزاد و فرنگی قبل از دادن اخطار ها، داوران باید كشتی را قطع و به كشتی گیر كم كار به طور شفاهی تذكر بدهند،‌ در كشتی آزاد در كم كاری ها، اجرای فنون فول، فرارها، سرگذاشتن ها باید ابتدا كشتی قطع و به طور شفاهی به كشتی گیر تذكر داده شود و پس از آن در صورت ادامه 10 الی 15 ثانیه بعد تقاضای اخطار شود، در كشتی فرنگی نیز قبل از اخطار اول باید، كشتی قطع و به طور شفاهی به كشتی گیر كم كار تذكر داده و پس از آن در صورت ادامه اخطار و یك نمره تقاضا شود.

الف- البته بند تعلق گرفتن اخطار به كشتی گیران كم كار تا 2 دقیقه از زمان كشتی از سوی داور همچنان پا برجاست، درواقع اگر كشتی ها آنقدر به هم نزدیك بود كه هیچ یك از 2 كشتی گیر موفق به كسب امتیاز نشد، داور تا قبل از 2 دقیقه اول باید یكی از كشتی گیران را كم كار تلقی كرده و با قطع كشتی به وی تذكر شفاهی دهد و از این زمان كشتی گیر كم كار 30 ثانیه وقت دارد تا امتیاز كسب كند، درغیر این صورت یك اخطار گرفته و یك امتیاز هم از دست می دهد.

ب- براساس مقررات تازه پیشنهاد شده فیلا، در كشتی فرنگی هم به مانند كشتی آزاد قبل از اخطار، باید كشتی قطع و به كشتی گیر كم كار تذكر شفاهی داده و در صورت ادامه اخطار اول همراه با یك امتیاز جریمه به كشتی گیر كم كار تعلق بگیرد.

پ- در مقررات جدید، هر اخطار در كشتی فرنگی با امتیاز همراه خواهد بود، این درحالی است که در مقررات قبلی، اخطار اول به وسیله علامت از سوی داور و هماهنگی با رییس تشك شروع كه در ادامه اخطار دوم با قطع كشتی و بدون امتیاز به كشتی گیر كم كار داده می شد.

ت-در اخطار های كشتی فرنگی به مانند مقررات قبلی، در اخطارهای دوم و سوم یك اخطار و یك امتیاز جریمه به كشتی گیر كم كار داده و از كشتی گیر فعال پرسیده می شود كه دوست دارد كشتی را در سرپا ادامه دهد یا خاك.

لالوویچ رئیس فیلا توجه خاصی به نحوه اجرای مقررات جدید در رقابت های كشتی یونیورسیاد دارد اما این احتمال وجود دارد اجرای مقررات مطرح شده در این رقابت ها آخرین مرحله تغییرات نباشد، چراكه قرار است تا جهانی 2013 بوداپست مجارستان همواره بهترین پیشنهادات از كشورهای صاحب كشتی در مقررات تدوین شده اعمال شود تا رقابت ها روز به روز به اهداف فیلا و كمیته بین المللی المپیك كه همانا بازگشت کشتی به اصل خود است، نزدیک شود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر