کد خبر: 88673 A

یونیورسیاد دانشجویان جهان – کازان؛

صمیمی در پرتاب اول خود ۵۸٫۷۶، در پرتاب سوم ۵۹٫۰۹، در پرتاب چهارم ۵۹٫۶۶ و در پرتاب پنجم ۵۹٫۷۶ متر را ثبت کرد و پرتاب‌های دوم و ششم او با خطا روبه‌رو شد.

پرتابگر دیسک تیم دانشجویان ایران در مکان پنجمی بازی‌های دانشجویان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محمود صمیمی، پرتابگر دیسک تیم ملی دانشجویان ایران با ثبت حد نصاب ۵۹٫۷۶ متر در مکان پنجم ایستاد.

صمیمی در پرتاب اول خود ۵۸٫۷۶، در پرتاب سوم ۵۹٫۰۹، در پرتاب چهارم ۵۹٫۶۶ و در پرتاب پنجم ۵۹٫۷۶ متر را ثبت کرد و پرتاب‌های دوم و ششم او با خطا روبه‌رو شد.

در این رقابت‌ها پرتابگر تیم برزریل با ثبت حد نصاب ۶۳٫۵۴ متر به قهرمانی رسید و پس از او پرتابگر ایتالیا با ۶۲٫۲۳ متر و پرتابگر روسیه با ۶۲٫۱۶ متر به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر