کد خبر: 2335 A

نبی به استان‌ها نامه زد؛

حضور پزشک، آمبولانس و نیروی انتظامی در مسابقات ضروری است که باید از سوی هیات فوتبال استان و باشگاه میزبان هماهنگ شود.

دبیرکل فدراسیون با ارسال نامه‌ای به هیات‌های فوتبال استان‌ها نکات مهمی را برای اجرا در مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال ساحلی به منظور هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات گوشزد کرد.

به گزارش ایلنا، متن این نامه به این شرح است: نظر به اینکه مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال ساحلی فصل ۹۲-۹۱ از مورخ ۷ /۶ /۹۱ آغاز می‌شود، جهت هرچه بهتر و منظم برگزار شدن مسابقات نسبت به موارد زیر اقدام شود:

۱- حضور پزشک، آمبولانس و نیروی انتظامی در مسابقات ضروری است که باید از سوی هیات فوتبال استان و باشگاه میزبان هماهنگ شود. در صورت تعطیل شدن مسابقه‌ای به دلیل عدم حضور پزشک، آمبولانس، نیروی انتظامی یا آماده نبودن امکانات برابر مقررات و رای کمیته انضباطی عمل خواهد شد.

۲- حضور نماینده هیات فوتبال استان در مسابقات ضروری است که موظف است همکاری لازم را با نماینده فدراسیون در خصوص رفع نواقص و برگزاری هرچه بهتر مسابقات بعمل آورد.

۳- انجام اقدامات فرهنگی در مسابقات بخصوص برای تماشاچیان و ارسال گزارش آن به کمیته فرهنگی فدراسیون. لازم به ذکر است در صورت هرگونه تخلف از سوی تماشاگران که از سوی نماینده فدراسیون گزارش شود جریمه مذکور از سوی کمیته انضباطی به عهده تیم خاطی است.

۴- سی دی ضبط مسابقات ظرف ۷۲ ساعت باید به کمیته فوتبال ساحلی ارسال شود.

۵-انجام یا عدم انجام مسابقه از اختیارات داور مسابقه با نماینده فدراسیون است و عوامل دیگر برگزار کننده مسابقات بهیچ عنوان مجاز به تعطیلی آن نیستند. ضمناً، در صورت اعلام از سوی نماینده فدراسیون تیم‌ها می‌بایست ۲۴ ساعت در محل مسابقه حضور داشته باشند و تیم میزبان همکاریهای لازم را بعمل آورد.

۶- هر باشگاه باید ۲ دست پیراهن و شورت شماره دار (در جلو و پشت) در دو رنگ متضاد تهیه کنند تیم‌های میزبان موظف به استفاده از پیراهن اول در مسابقات خود هستند و تیم می‌ه‌مان در صورت همرنگ بودن پیراهن با پیراهن تیم میزبان موظف به استفاده از پیراهن دوم خود است.

۷- کلیه تیم‌ها باید در مسابقات کاور غیر همرنگ لباس خود همراه داشته باشند.

۸- شماره بازیکنان باید با لیست اولیه و شماره درج شده در کارت مسابقات که مورد تائید هیات و فدراسیون رسیده یکسان باشد و تا آخر مسابقات بدون تغییر باقی بماند. در صورت تغییر بدون اطلاع قبلی طبق مقررات آئین نامه انضباطی اقدام خواهد شد.

۹- در کلیه مسابقات (دوره‌ای رفت و برگشت) هر بازیکن با دریافت ۳ کارت زرد متوالی یا متناوب یا یک کارت قرمز از مسابقه بعدی محروم می‌شود

۱۰- سرپرست تیم موظف است در تمام مسابقات کارت بازی کلیه بازیکنان و همراهان که توسط فدراسیون فوتبال صادر شده را همراه داشته باشند و به نماینده فدراسیون تسلیم کنند.

۱۱-تیم‌ها می‌بایست حداقل ۲۴ساعت قبل از شروع مسابقه در شهر میزبان حضور داشته و محل استقرار خود را توسط سرپرست تیم به هیات فوتبال استان و باشگاه میزبان اعلام کنند.

۱۲- تغییر محل برگزاری مسابقه بدون هماهنگی و موافقت کمیته فوتبال ساحلی مجاز و مقدور نیست و در صورت تغییر باید یک هفته قبل با ذکر دلیل، به صورت مکتوب به فدراسیون ابلاغ کنند.

۱۳- مسئولیت کلیه عواقب ناشی از حرکات و عکس العملی غیر ورزشی، ناجوانمردانه و دور از شئونات اخلاقی بازیکنان و کادر تیم در استادیوم و همچنین زمین محل برگزاری مسابقه علاوه بر خاطیان سرپرست باید پاسخگو باشد و مسئولین باشگاه جهت جلوگیری از اینگونه موارد می‌بایست تمهیدات ویژه‌ای را اتخاذ و اجرا کنند. رسیدگی به تخلفات عوامل تیم‌ها و تعیین تنبیهات براساس آئین نامه و آرای کمیته انضباطی صورت می‌پذیرد.

۱۴- چنانچه مسابقه‌ای بدلیل عدم حضور غیرموجه یک تیم از طرف داور مسابقه تعطیل شود نتیجه ۳ بر صفر به نفع تیم مقابل اعلام می‌شود. در صورت ارائه مدارک مستند دال بر عدم تخلف تیم حاضر نشده نتیجه طبق آئین نامه انضباطی پس از اعلام نظر کار‌شناسی از سوی کمیته اجرایی مسابقات اعلام خواهد شد.

۱۵- چنانچه تیمی در یک دوره از مسابقات بدون عذر موجه در دو دیدار متناوب یا متوالی جهت برگزاری مسابقه حاضر نشود ضمن ارجاع پرونده به کمیته انضباطی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد:

الف: ضمن حذف تیم متخلف از دور مسابقات نتایج حاصله از دیدارهای برگزار شده قبل بقوت خود باقی است و هیچگونه تغییری در جدول مسابقات حادث نمی‌شود اما نتیجه دیدارهای بعد از عدم حضور دومین مسابقه۳ بر صفر ثبت خواهد شد.

ب: تیم متخلف به یک رده مسابقاتی پایین‌تر سقوط داده می‌شود و سایر جرائم طبق مقررات و رای کمیته انضباطی اتخاذ خواهد شد.

۱۶- در صورت محرومیت کادر فنی توسط کمیته انضباطی و یا داوران (در حین مسابقه) روی نیمکت تیم مربوطه، فرد مربوطه حق برقراری هیچگونه ارتباطی با نیمکت (وسایل ارتباطی و...) را ندارند و در صورت گزارش توسط نماینده فدراسیون پرونده وی به کمیته انضباطی ارسال خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر