کد خبر: 68494 A

شمشیربازی جایزه‌بزرگ‌بانوان:

مسابقات جایزه بزرگ شمشیر بازی بانوان از روز شنبه در اسلحه فلوره در سالن شهید افراسیابی تهران پیگیری می‌شود.

اولین مسابقه شمشیر بازی در سال ٩٢ با مسلبقه جایزه بزرگ بانوان در اسلحه فلوره استارت خورد.

به گزارش ایلنا، مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ بانوان از روز پنجشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه در اسلحه فلوره استارت خورد که پس از انجام ٦٣ مسابقه مریم وهابی از تهران قهرمان، مطهره محسنی دیگر فلوریست تهرانی نایب قهرمان وسروناز مرتضوی و الهه قهرمانی به ترتیب از تهران وآذربایجان غربی مشتركاً سوم شدند.

مسابقات جایزه بزرگ شمشیر بازی بانوان از روز شنبه در اسلحه فلوره در سالن شهید افراسیابی تهران پیگیری می‌شود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر