کد خبر: 82402 A

از سوی کمیته بین‌المللی پارالمپیک؛

کمیته بین المللی پارالمپیک، زهرا یوسفی را به عنوان عضو کمیته آموزش IPC منصوب کرد.

کمیته بین المللی پارالمپیک، زهرا یوسفی را به عنوان عضو کمیته آموزش IPC منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، طی فراخوانی که به کلیه کشورهای عضو IPC مبنی بر معرفی افراد مورد نظر و حائز شرایط این کمیته جهت عضویت در کمیته آموزش، ارسال شده بود، کمیته ملی پارالمپیک ایران با توجه به سوابق زهرا یوسفی در امر آموزش و استعدادیابی دانش آموزان مدارس استثنایی، وی را به IPC معرفی کرد و با بررسی به عمل آمده و نیز تایید رسمی این کمیته، عضویت خانم یوسفی به عنوان عضو کمیته آموزش اعلام شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر