کد خبر: 10006 A

«شیخ محمد العبدالله الصباح»وزیر اطلاع رسانی كویت گفت كه امیر این كشور طی دستوری پارلمان منتخب در سال 2009 را منحل كرد.

«شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح»امیر كویت پارلمان این كشور را منحل كرد.

به گزارش ایلنا به نقل ا ز خبرگزاری كونا،«شیخ محمد العبدالله الصباح»وزیر اطلاع رسانی كویت گفت كه امیر این كشور طی دستوری پارلمان منتخب در سال 2009 را منحل كرد.

پارلمان كویت در حالی توسط امیر این كشور منحل می شود كه دولت كویت هفته پیش از شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح خواسته بود برای پایان دادن به ماه ها ركود سیاسی پارلمان را منحل و زمینه را برای انتخابات جدید مهیا كند.

بنابراین گزارش پس از آنكه دادگاه عالی قانون اساسی كویت پارلمان منتخب در ماه فوریه كه در كنترل مخالفان بود را منحل و پارلمان هوادار دولت را روی كار آورد، مخالفان جلسات پارلمان را تحریم كردند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر