کد خبر: 1290 A

ریاست جمهوری مصر از اعتراض های مسالمت آمیز حمایت می كند

دعوت برای تظاهرات توسط جریان ها و نیروهای سیاسی و نیز جنبش های انقلابی به طور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است زیرا هنوز دو ماه از ریاست مرسی نگذشته و وی از طریق انتخابات آزاد و به طور قانونی رئیس جمهور مصر شده است.

 نیروهای مخالف «محمد مرسی»رئیس جمهوری مصر امروز علیه وی و جماعت اخوان المسلمین تظاهرات می كنند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،مخالفان مصری امروز به منظور درخواست برای پایان دادن به ریاست مرسی و انحلال جماعت اخوان المسلمین تظاهرات می كنند.

تظاهرات مخالفان دولت مصر در حالی برگزار می شود كه نیروهای سیاسی پیرامون شركت در این تظاهرات دچار شكاف و چند دستگی شده اند.

از سوی دیگر صحنه سیاسی مصر چندین ماه است كه دچار چنددستگی شده است.این چند دستگی به دنبال شكاف میان نیروهای فكری و سیاسی دو جریان اصلی این كشور یعنی«جریان اسلام سیاسی»و همپیمانانش و «جریان دولت مدنی»و اعضای لیبرال،ماركسیست و ملی گراها بوجوده آمده است.

ناظران بر این باروند كه این تظاهرات نشان دهنده میزان قدرت مخالفان اخوان المسلمین و مرسی می باشد كه وابسته به این جماعت است.اگر چه دعوت برای تظاهرات توسط جریان ها و نیروهای سیاسی و نیز جنبش های انقلابی به طور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است زیرا هنوز دو ماه از ریاست مرسی نگذشته و وی از طریق انتخابات آزاد و به طور قانونی رئیس جمهور مصر شده است.

در همین حال «محمد ابوحامد» نماینده پارلمان منحل شده كه ایده برگزاری تظاهرات علیه اخوان المسلمین متعلق به اوست از همه مصری ها خواست برای سرنگونی جماعت اخوان المسلمین امروز تظاهرات كنند.

ابوحامد تصریح كرد كه مردم مصر امروز قطعا برای سرنگونی جماعت اخوان المسلمین و جلوگیری از سیطره این جماعت بر همه بخش های دولت و كشور تظاهرات می كنند.

وی علت تظاهرات و اقدام علیه اخوان المسلمین را چندین علت دانست كه از جمله آنها «محدود شدن آزادی هاست»

ابوحامد در ادامه گفت كه نهادهای دولتی به سمت اعمال محدود های بیشتری بر ملت می روند.

نماینده پارلمان منحل شده مصر تاكید كرد كه هیچ گونه نیتی در مورد عقب نشینی از برگزاری تظاهرات وجود ندارد و تظاهرات امروز پس از نماز جمعه از مقابل مقبره«جمال عبدالناصر»در نزدیكی میدان«العباسیه»در مركز «قاهره»آغاز می شود و سپس تظاهركنندگان به سمت ساختمان ریاست جمهوری در منطقه«مصر الجدیده» می روند.

در مقابل «یاسر علی»سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت كه ریاست جمهوری این كشور از حق تظاهرات مسالمت آمیز به عنوان یكی از دستاوردهای انقلاب این كشور تا زمانی كه به قانون پایبند باشد، حمایت می كند.

یك منبع امنیتی در وزارت كشور نیز گفت كه وزرات كشور به حق شهروندان در آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز بر اساس قانون اساسی پایبند است اما با هر گونه اقدام خرابكارانه و تهدید امنیت و ثبات كشور برخورد می كند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر