کد خبر: 1636 A

ژنرال«بابكر گای»رئیس هیئت ناظران بین المللی با پایان یافتن مهلت ماموریت این هیئت در سوریه خاك این كشور را ترك كرد.

ژنرال«بابكر گای»رئیس هیئت ناظران بین المللی با پایان یافتن مهلت ماموریت این هیئت در سوریه خاك این كشور را ترك كرد.

به گزراش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،گای ریاست هیئت ناظران بین المللی را ماه جولای و پس از تمدید مهلت این هیئت تا بیستم آگوست برای حضور در سوریه به عهده گرفت.وی جانشین ژنرال«روبرت مود»نخستین رئیس هیئت ناظران بین المللی شده بود.

هیئت ناظران بین المللی برای نظارت بر طرح آتش بس «كوفی عنان»فرستاده سابق سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه،در ماه آوریل توسط شورای امنیت تشكیل شده بود.این هیئت 300 ناظر نظامی غیر مسلح در سوریه داشت كه به علت مخالفت غرب با تمدید ماموریت این هیئت خاك سوریه ترك كردند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر