کد خبر: 16383 A

نجیب میقاتی با رد كناره گیری از قدرت گفت:

نخست وزیر لبنان تاكید كرد كه استعفایش باید راه را برای راه حل بحران در این كشور باز كند نه آنكه باعث ایجاد یك بحران شود.

«نجیب میقاتی»نخست وزیر لبنان با رد كناره گیری اش از قدرت تاكید كرد كه اگر از مقامش كنار برود خون سرلشكر«وسام الحسن»رئیس بخش اطلاعات امنیت داخلی لبنان گردن وی می افتد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،میقاتی تصریح كرد كه هرگز از مقام خود كنار نمی رود زیر این اقدام به منزله پذیرش مسئولیت خون سرلشكر وسام الحسن است.

نخست وزیر لبنان تاكید كرد كه استعفایش باید راه را برای راه حل بحران در این كشور باز كند نه آنكه باعث ایجاد یك بحران شود.

وی در ادامه افزود كه خودش مساله استعفا را مطرح كرد اما مخالفان به او فرصتی برای گام گذاشتن در این راه ندادند.

بنا بر این گزارش،مخالفان لبنانی، دولت میقاتی را مسوول ترور الحسن می دانند كه هفته پیش رخ داد و از وی خواستند كه از مقام خود كنار برود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر