کد خبر: 2055 A

عبدالعال در تماسی تلفنی با الجزیره گفت كه وی در اعتراض به سخنان برخی اعضای كنگره ملی(پارلمان)در مورد انقلابیون كمیته عالی امنیت و نیز در سایه درخواست برای انحلال كمیته عالی امنیت و فقط حفظ دستگاه پلیس استعفایش را ارائه كرده است.

«فوزی عبد العال»وزیر كشور لیبی استعفای خود را به كابینه این كشور تقدیم كرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،عبدالعال در تماسی تلفنی با الجزیره گفت كه وی در اعتراض به سخنان برخی اعضای كنگره ملی(پارلمان)در مورد انقلابیون كمیته عالی امنیت و نیز در سایه درخواست برای انحلال كمیته عالی امنیت و فقط حفظ دستگاه پلیس استعفایش را ارائه كرده است.

وزیر كشور مستعفی لیبی تاكید كرد كه این وزراتخانه در مقابله با ناامنی های اخیر نظیر انفجارهای «طرابلس »پایتخت و حوادث «زلیتن»به خوبی عمل كرد.

وی افزود كه هنوز نمی داند استعفایش مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر ولی برای او استعفا امری قلمداد می شود كه تحت هر شرایطی غیرقابل برگشت است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر