کد خبر: 24665 A

مخالفان كویتی تحریم انتخابات را موفقیت آمیز دانستند زیرا بیشتر رای دهندگان در خانه های خود ماندند و رای ندادند.

مخالفان كویتی انتخابات پارلمانی این كشور كه روز گذشته برگزار شد را غیرقانونی قلمداد كردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،مخالفان كویتی تحریم انتخابات را موفقیت آمیز دانستند زیرا بیشتر رای دهندگان در خانه های خود ماندند و رای ندادند.

مخالفان انتخابات روز گذشته را غیرقانونی دانستند و خواستار لغو تغییرات در قانون انتخابات شدند.تغییراتی كه «صباح الاحمد الصباح»امیر كویت انجام داده بود.

در همین حال كمیته مردمی تحریم انتخابات پارلمان جدید اعلام كرد كه این پارلمان نماینده اكثریت مردم نیست و فاقد مشروعیت مردمی و سیاسی است و بنابراین هر قانونی كه تصویب كند،غیرقانونی قلمداد می شود.

بنا بر این گزارش، در انتخابات پارلمانی كویت كه بر اساس اعلام وزارت اطلاع رسانی كویت 38.8درصد از واجدین شرایط شركت كردند، شیعیان، لیبرال‌ها و محافظه‌كاران بیشترین كرسی‌ها را از آن خود كردند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر