کد خبر: 29974 A

«جولیان آسانژ» موسس پایگاه اینترنتی «ویكیلیكس»وعده داد یك میلیون سند را كه شامل همه كشورهای جهان می شود در سال 2013 منتشر می كند.

«جولیان آسانژ» موسس پایگاه اینترنتی «ویكیلیكس»وعده داد یك میلیون سند را كه شامل همه كشورهای جهان می شود در سال 2013 منتشر می كند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،آسانژ در یك سخنرانی كه در بالكن ساختمان سفارت اكوادر در«لندن»پایتخت انگلیس برای صد تن از خبرنگاران و هوادارانش ایراد كرد، گفت كه پایگاه اینترنتی ویكیلیكس خود را برای انتشار یك میلیون سند در سال آینده  آماده می كند كه شامل همه كشورهای جهان می شود.

وی در این سخنرانی به شدت به آمریكا حمله كرد و این كشور را متهم به دخالت در اقتصاد و نیز دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اكوادور كرد كه قرار است فوریه سال 2013 برگزار شود.

وی كه از شش ماه پیش در سفارت اكوادر پناهنده شده است تاكید كرد كه دموكراسی واقعی در كاخ سفید نیست بلكه در ایستادن افراد مسلح به واقعیت در برابر دروغ ها ها از میدان«التحریر»تا لندن است.

در همین حال سفارت اكوادور روز گذشته بار دیگر حمایت خود را از آسانژ اعلام كرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر