کد خبر: 524 A

این گونه حملات باعث شده است كه اعتماد میان نیروهای ناتو و همپیمانان افغانستانی اش كم شود،همچنین این امر نگرانی هایی در میان غربی ها بوجود آورده است كه قصد دارند نیروهای خود را اواخر سال 2014 از افغانستان خارج كنند.

ادامه حملات به نیروهای ناتو در افغانستان توسط نیروهای افغانستانی باعث نگرانی شدید آمریكا و غربی ها شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،پس از آنكه یك افسر پلیس افغانستان یك سرباز دیگری از نیروهای ناتو را روز گذشته به ضرب گلوله كشت آمریكا از كابل خواست دقت و تحقیقات بیشتری برای به خدمت گرفتن افراد در نیروهای دولتی بكند.

این گونه حملات باعث شده است كه اعتماد میان نیروهای ناتو و همپیمانان افغانستانی اش كم شود،همچنین این امر نگرانی هایی در میان غربی ها بوجود آورده است كه قصددارند نیروهای خود را اواخر سال 2014 از افغانستان خارج كنند.

در همین حال «لئون پانه تا»وزیر دفاع آمریكا روز گذشته در تماس تلفنی با«حامد كرزای»رئیس جمهوری افغانستان با وی بر سر دقت و تحقیق بیشتر پیرامون كسانی كه به نیروهای افغانستانی ملحق می شوند برای توقف حملات روزافزون به نیروهای ناتو به توافق رسید.

وزرات دفاع آمریكا در بیانیه ای گفت كه در این تماس تلفنی پانه تا،از رئیس جمهوری افغانستان خواست دولتش برای گردآوری اطلاعات و تحقیقات با ناتو همكاری كند و نیز تماس ها با بزرگان روستاها را كه با ارتش و پلیس در اتباط هستند نیز افزایش دهد.

بنابراین گزارش در حملات افراد وابسته به پلیس افغانستان به نیروهای خارجی طی روزهای اخیر 9تن از نیروهای ناتو كشته شده اند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر