کد خبر: 75933 A

شركت‌كنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاكاردهایی در مخالفت با سیاست‌های دولت، شعارهایی علیه تدابیر ریاضت اقتصادی از جمله افزایش مالیات‌ها، كاهش حقوق بازنشستگی و افزایش نرخ بیكاری سر می‌دادند.

هزاران تن از شهروندان پرتغال در اعتراض به سیاست‌ها و تدابیر ریاضت اقتصادی دولت این كشور به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، شركت‌كنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاكاردهایی در مخالفت با سیاست‌های دولت، شعارهایی علیه تدابیر ریاضت اقتصادی از جمله افزایش مالیات‌ها، كاهش حقوق بازنشستگی و افزایش نرخ بیكاری سر می‌دادند.

این تظاهرات كه به دعوت اتحادیه‌های كارگری برگزاری شد، سومین تظاهرات شهروندان پرتغالی در اعتراض به سیاست كاهش هزینه‌های دولت در ماه جاری میلادی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر