کد خبر: 98795 A

بر اساس حکم اسد، «مالک علی» عهده دار وزارت آموزش عالی عالی شده و «خضر اورفلی» در وزارت اقتصاد و تجارت خارجی، «کمال الدین طعمه» در وزارت صنعت، «سمیر عزت قاضی امین» در وزارت تجارت داخلی و «بشیر ریاض یازجی» در وزارت گردشگری فعالیت خواهند کرد.

«بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه کابینه این کشور را ترمیم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بشار اسد در چارچوب ترمیم کابینه حکم انتصاب شش وزیر جدید را صادر کرد.
بر اساس حکم اسد، «مالک علی» عهده دار وزارت آموزش عالی شده و «خضر اورفلی» در وزارت اقتصاد و تجارت خارجی، «کمال الدین طعمه» در وزارت صنعت، «سمیر عزت قاضی امین» در وزارت تجارت داخلی و «بشیر ریاض یازجی» در وزارت گردشگری فعالیت خواهند کرد.
در چارچوب تغییرات جدید، «حسیب الیاس شماس» به عنوان وزیر مشاور دولت سوریه منصوب شده و «قدری جمیل» نیز سمت معاون نخست وزیر سوریه را بر عهده گرفته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر