کد خبر: 98908 A

كاركنان بخش بهداشت یونان تاكید می‌كنند كه سیاست‌های ریاضتی دولت این كشور باعث تعطیلی شمار زیادی از بیمارستان‌ها یا تبدیل شدن آنها به درمانگاه‌های پاره‌وقت می‌شود.

کارکنان مراکز بهداشتی و بیمارستان‌های دولتی یونان در اعتراض به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات در برابر ساختمان وزارت بهداشت یونان برگزار شد.

کارکنان و پزشکان بخش اورژانس بیمارستان‌ها در یونان با وجود این اعتصاب و تظاهرات به کار خود ادامه دادند.

اعتصاب کارکنان بیمارستان‌های دولتی یونان پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان یونان طرح جدید ریاضتی را تصویب کرد که بر اساس آن اخراج کارکنان بخش دولتی تسهیل می‌شود.
بر اساس قانون جدید، کارکنان بخش خدمات عمومی به مدت هشت ماه ۷۵ درصد حقوق فعلی خود را دریافت می‌کنند و چنانچه در پایان این مدت با انتقال به بخش‌های دیگر دولتی موافقت نکنند، با خطر از دست دادن شغل خود رو‌به‌رو هستند.

كاركنان بخش بهداشت یونان تاكید می‌كنند كه سیاست‌های ریاضتی دولت این كشور باعث تعطیلی شمار زیادی از بیمارستان‌ها یا تبدیل شدن آنها به درمانگاه‌های پاره‌وقت می‌شود.

بخش بهداشت یونان تا كنون چند بار در چارچوب طرح ریاضت‌های اقتصادی هزینه‌های خود را كاهش داده است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر