کد خبر: 103192 A

بر این اساس اعضای هیئت رئیسه شهرهای سه گانه اسکو، شهر جدید سهند و شهر ایلخچی نعیین شدند.

ایلنا: در اجرای مفاد ماده ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۳ آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر‌ها و ماده ۴ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر که با حضور اعضای منتخب شهرهای سه گانه اسکو، شهر جدید سهند و شهر ایلخچی و به ریاست فرماندار شهرستان اسکو تشکیل شد، اعضای هیات رئیسه شوراهای اسلامی این شهر‌ها انتخاب شدند.
بر اساس این جلسه، هیات رئیسه شورای شهری اسکو با اکثریت آراء به شرح ذیل برای مدت یک سال انتخاب و معرفی شدند.
آرش قوسی اسکویی رییس، حسن برقی نایب رئیس، میر صادق حمامی خزانه دار، رشید وکیلی منشی همچنین در شهر جدید سهند اکبر آهکی رئیس خلیل عبادی نایب رئیس، سمیه عبادی خزانه دار، زینب شرفی منشی و در شهر ایلخچی نیز ملکه تربیتی ایلخچی رئیس، جلال حق‌شناس ایلخچی نایب رئیس شورا، ابراهیم احمدی ایلخچی خزانه‌دار، عارف داستانی ایلخچی منشی و سیاوش مصباحی ایلخچی منشی دوم انتخاب شدند.
به استناد این جلسه، اعضای هیات رئیسه شورا‌های اسلامی شهری شهرستان اسکو تا پایان دوره انتخاب و معرفی شدند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر