کد خبر: 16416 A

در چهارمین جشنواره آثار بر‌تر سیستم پیشنهاد‌ها؛

نظام مشارکت منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران در چهارمین جشنواره و نمایشگاه آثار بر‌تر سیستم پیشنهاد‌ها، موفق شد گواهینامه اهتمام به تعالی سیستم پیشنهاد‌ها را کسب کرد.

ایلنا - تبریز: نظام مشارکت منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران در چهارمین جشنواره و نمایشگاه آثار بر‌تر سیستم پیشنهاد‌ها، موفق شد گواهینامه اهتمام به تعالی سیستم پیشنهاد‌ها را کسب کرد.

به گزارش ایلنا از تبریز، دبیرنظام مشارکت کارکنان منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران گفت: طبق ارزیابی‌های به عمل آمده از کارکرد‌ها و نتایج سیستم پیشنهادهای سال گذشته و همچنین به لحاظ کمی و کیفی پیشنهادات ارائه شده توسط کارکنان، نظام مشارکت این منطقه توانست گواهی نامه سطح دو اهتمام به تعالی سیستم پیشنهاد‌ها را دریافت کرد.

علیرضا فردی آذر، افزود: مشارکت کارکنان و توسعه کانالهای ارتباطی در سازمان منجر به هم افزایی کارکنان در جهت تحول و تغییر و بهره وری در سازمان شده به طوری که ارائه آزادانه نظرات و نقد و پیشنهادات سازنده، سازمان را از رخوت و سستی دور نموده و تعهد کارکنان در پیشبرد اهداف را به ارمغان خواهد آورد.

وی به دلایل کسب این رتبه اشاره کرد و گفت: بی‌شک مشارکت کارکنان این منطقه در فرایند تصمیم سازی - افزایش تعهد کارکنان به سازمان - بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان - رشد تفکر گروهی- افزایش خلاقیت و نو آوری- بهبود بهره وری و صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه‌های منطقه دلایل اصلی برای کسب این افتخار است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر