کد خبر: 2070 A

نشریه تخصصی اكوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلف های هرز با مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی، به صورت فصلنامه منتشر می شود و دارای درجه علمی پژوهشی می باشد.

تبریز - ایلنا: هیجدهمین شماره از مجله تخصصی اكوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلف های هرز دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز با تیـراژ یك هزار جلد به چاپ رسید.

به گزارش ایلنا از تبریز، نشریه تخصصی اكوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلف های هرز با مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی، به صورت فصلنامه منتشر می شود و دارای درجه علمی پژوهشی می باشد.

دراین شماره از مجله موضوعاتی نظیر: بررسی تداخل دوره های مختلف رشدی علف های هرزتاج خروس وسلمه تره برعملكرد و اجزای عملكرد ارقام پاییزه كلزا،پایداری عملكرد ارقام آبی گندم نان در اقلیم سردسیر ومعتدل ایران،اثرتاریخ كاشت مینی تیوبر برعملكرد واجزای عملكرد سیب زمینی در منطقه اردبیل،تنوع ژنتیكی در ارقام گندم پاییزه نسبت به عملكرد واجزای عملكرد دانه،اثركاربرد كودهای زیستی وشیمیایی فسفر برصفات كمی وكیفی گندم نان بهاره،ارزیابی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر ذرت علوفه ای درمنطقه میانه و... ارائه شده است.

مدیر مسئول این نشریه دكترمحمدحسین كاظمی،سردبیر آن دكتر مهرداد یارنیا،مدیر داخلی دكتر فرهاد فرح وش و ویراستار انگلیسی دكتر حمداله كاظمی اربط می باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر