کد خبر: 29947 A

فروش سموم باید صرفاً بر اساس نسخ گیاه‌پزشکی که توسط آزمایشگاه¬های گیاه پزشکی و ادارات حفظ نباتات صادر می‌گردد، انجام پذیرد.

ایلنا- تبریز: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: بر اساس ماده31 آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، فروش سموم باید صرفاً بر اساس نسخ گیاه‌پزشکی که توسط آزمایشگاه¬های گیاه پزشکی و ادارات حفظ نباتات صادر می‌گردد، انجام پذیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا مسعود محمدیان که در جلسه بررسی موضوع کودهای تقلبی که با حضور مسئولین قضایی و انتظامی در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شده بود با بیان اینکه فروش نهاده های کشاورزی اعم از کود، سم و دارو توسط فروشندگان مجاز تنها با دریافت نسخه گیاه‌پزشکی قابل انجام می‌باشد افزود: پروانه متخلفین از احکام این ماده توسط مراکز مجاز صادر کننده پروانه، لغو می‌گردد.

وی بابیان اینکه مراجع مجاز صادرکننده نسخه گیاه پزشکی مطابق ماده 31 آیین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی زیستی و آلی و سموم دفع آفات نباتی، آزمایشگاه‌های گیاه‌پزشکی و کارشناسان حفظ نباتات می‌باشند افزود: خطرات مصرف سموم و کودهای شیمیایی تقلبی جبران‌ناپذیر است.

معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل 26 پرونده در رابطه با کودهای تقلبی در استان گفت: از آنجایی که کود تقلبی استاندارد ویژه و مدون ندارد لذا در حوزه قانون تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

علی رحیمی آذر با بیان اینکه تعزیرات حکومتی برای برخورد با تولید کنندگان کودهای تقلبی جهت تشکیل اکیپ بازرسی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی آمادگی دارد افزود: تهیه کنندگان کودهای تقلبی به جریمه های بالایی محکوم می‌شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر