کد خبر: 29951 A

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز:

نتیجه حاکمیت تفکر مهندسی شهرسازی در بدنه مدیریت شهری تبریز رشد و توسعه سریع شهر در تمامی بخش‌ها را موجب شده است.

ایلنا- تبریز: سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز اجرای دقیق و موفق طرح‌های تفصیلی را اساس توسعه متوازن شهرها دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا رسول درسخوان که در آئین رونمایی از طرح تفصیلی جدید شهر تبریز سخن می‌گفت با قدردانی از تلاش‌های انجام گرفته در راستای تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ این طرح مهم، بهترین و مناسب‌ترین راه دستیابی به اهداف توسعه مورد نظر در تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها را تصویب و اجرای طرح‌های تفصیلی در شهرها و به تبع آن کشور دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در دوره مدیریت مهندس نوین در شهرداری تبریز توجه ویژه‌ای به تهیه و تدوین طرح‌های تفصیلی، جامع و کالبدی شهر شده و این توجه زمینه‌ساز اداره هدفمند و نیز توسعه متوازن شهر در همه ابعاد شده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز دلیل موفقیت‌های مدیریت شهری طی سال‌های اخیر در بخش توسعه و عمران شهری را حساسیت و اشرافیت شهردار تبریز و مجموعه مدیران این مجموعه به اصول و مباحث شهرسازی نوین اعلام و بر لزوم تداوم روند فعلی در حوزه شهرسازی تأکید کرد.

درسخوان همچنین نتیجه حاکمیت تفکر مهندسی شهرسازی در بدنه مدیریت شهری تبریز را رشد و توسعه سریع شهر در تمامی بخش‌ها ارزیابی کرد و گفت: در شرایط فعلی، لزوم و ضرورت تدوین و اجرای استراتژی مشخص و منسجم در حوزه شهرسازی و معماری شهری بیش از گذشته احساس می‌شود و خوشبختانه طرح تفصیلی جدید تبریز می‌تواند بستر این هدف قرار گیرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر