کد خبر: 36978 A

کوچک بودن قطعات اراضی وعدم اطمینان آب از جمله شوری بیش از حد آب کشاورزی از جمله علل عدم اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان آذرشهر به شمار می رود.

ایلنا- آذرشهر: درجلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان آذرشهركه با حضور تعدادی از مسئولان محلی برگزار شد، تغذیه منابع آب زیرزمینی با اجرای طرح های آبخیزداری در اولویت كاری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این جلسه پس از ارائه گزارش چاههای غیرمجاز و نحوه عملکردکنتور های حجمی هوشمند توسط رئیس اداره منابع آب آذرشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان علت عدم اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان راکوچک بودن قطعات اراضی وعدم اطمینان آب از جمله شوری بیش از حد آب کشاورزی بیان نمود و خواستارتشکیل تشکلها وتعاونی آببران جهت توزیع آب گنبرچای شد.

در این جلسه همچنین مطالعه واجرای طرحهای آبخیزداری جهت تغذیه منابع آب زیرزمینی در سطح شهرستان بویژه در بخش ممقان مورد تأكید قرار گرفت.

همچنین با تأكید فرماندار شهرستان آذرشهر، مکانیزه کردن سردهنه وانهار ۱۴ گانه منشعب از گنبرچای، مکانیزاسیون انهار عمومی درجه دو داخل اراضی روستاها توسط جهاد کشاورزی و هدایت جریان آب به پایین دست رودخانه برای تغذیه منابع آب زیرزمینی وتقلیل میزان شوری آب چاهها بویژه در فصل زمستان و انجام اقدام مقتضی درخصوص چاههای محفوره ما قبل سال ۸۵ در دستور كار قرار گرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر