کد خبر: 40516 A

رئیس اداره آموزش سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی:

نبود نگرش علمی و نو به فعالیت تعاونی های بخش کشاورزی در راستای درآمد زایی پایدار، شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و عدم توانایی های لازم تعاونی جهت رقابت در بازار و تامین مایحتاج مورد نیاز اعضاء را از جمله عوامل دخیل در بی تفاوتی اعضاء نسبت به سرنوشت تعاونی های بخش کشاورزی به شمار می رود.

ایلنا- تبریز: امروزه آموزش در دنیای متحول کنونی که دانش و فن آوری به سرعت در حال تغییر است به عنوان ابزار مهم توسعه منابع انسانی در شرکتهای تعاونی فعال در بخش کشاورزی به شمار می رود.

به گزارش ایلنا رئیس اداره آموزش سازمان تعاون روستائی آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب گفت: آموزش را می­توان شروع تغییر در نگرش افراد و تعاونی ها قلمداد نمود که در بهبود و توانمند سازی تعاونی و اعضاء موثر است، لذا اهمیت این موضوع را می توان از طریق پذیرش آموزش و اطلاع رسانی به عنوان یکی از اصول جهانی تعاون در امر آموزش در تعاونی ها دانست.

شمسعلی اسدی نبود نگرش علمی و نو به فعالیت تعاونی های بخش کشاورزی در راستای درآمد زایی پایدار، شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و عدم توانایی های لازم تعاونی جهت رقابت در بازار و تامین مایحتاج مورد نیاز اعضاء را از جمله عوامل دخیل در بی تفاوتی اعضاء نسبت به سرنوشت تعاونی های بخش کشاورزی دانست و گفت: مشارکت درصد پایین اعضاء در جلسات مجامع عمومی مبین این مسئله است.

وی افزود: ایجاد نظام ارتباطات و توسعه فعالیت های آموزشی، توسعه فعالیت های کارکنان به منظور گسترش ارتباط آنان با اعضاء، نوسازی در ساختار سازمانی، توسعه و تشکیل گروه های کاری، شناسایی و ابداع زمینه فعالیت های جدید، از مهمترین روش های بهبود اعتماد و افزایش مشارکت اعضاء در سرنوشت تعاونی ها ی بخش کشاورزی به شمار می رود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر