کد خبر: 40533 A

هادی صبری در رساله خود به معرفی تابع توزیعی جدید که فضای محاسباتی برای طبقه بندی سیستم های هسته ای را به طور قابل ملاحظه ای گسترش می دهد پرداخته است.

ایلنا- تبریز: نخستین دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای دانشگاه تبریز ضمن معرفی تابع توزیعی جدید که فضای محاسباتی برای طبقه بندی سیستم های هسته ای را به طور قابل ملاحظه ای گسترش می دهد، موفق به دفاع از رساله خود شد.

به گفته هادی صبری در این رساله مفاهیم آماری سیستم های هسته ای مختلف به عنوان یکی از شاخه های فیزیک هسته ای مدرن مطالعه و همچنین روش های تخمین جدیدی برای تعیین پارامتر های توابع توزیع مختلف پیشنهاد شده است که دقت فرآیند مطالعاتی را افزایش می دهد.

این دانش آموخته دانشگاه تبریز با بیان اینکه مطالعه سیستم های غیر خطی و رفتار تصادفی در شاخه های مختلف فیزیک، جزو مفاهیم مورد توجه در سالیان اخیر بوده است، یاد آور شد: مطالعه طیف انرژی سیستم های هسته ای و بررسی رفتار عمومی و همچنین نوسان های صورت پذیرفته در این طیف ها، اطلاعات بسیار مناسبی در خصوص ساختار این سیستم ها و همچنین تاثیر پارامترهای مختلف روی چگالی ترازی را فراهم می آورد.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از آخرین و کاملترین اطلاعات تجربی قابل دسترس، رفتار سیستم های هسته ای متعدد از جمله، هسته های مختلف که در بازه های جرمی طبقه بندی شده اند، و هسته هایی با ویژگی های تقارنی متناظر با حدود تقارنی مدل اندرکنش بوزونی، هسته های شناخته شده به عنوان بهترین نمونه ها برای نواحی گذار فازی – شکلی بین حدود تقارنی، هسته های با جفت های نوکلئونی متفاوت، هسته های پایدار و آن دسته از هسته های رادیو اکتیو، هسته های کروی وتغییر شکل یافته بررسی کرده است، یاد آور شد: نتایج حاصل و ارتباط آن با ویژگی های ساختاری سیستم های هسته ای، ضمن تائید پیش بینی های تئوریک موجود در این زمینه ها، فضای جدیدی برای گسترش مطالعات و درک زوایای ناشناخته سیستم های هسته ای فراهم می آورد.

صبری افزود: در قالب این پایان نامه تابع توزیع جدیدی نیز معرفی شده است که با پوشش حدود تقارنی مختلف آماری، فضای محاسباتی برای طبقه بندی سیستم های هسته ای را به طور قابل ملاحظه ای گسترش می دهد.

صبری با بیان اینکه از این رساله، تا کنون دو مقاله ISI در مجله معتبر Nuclear Physics A به چاپ رسیده وتعداد 14 مقاله در کنفرانس های داخلی ارائه شده است، تصریح کرد: همچنین تعداد 11 مقاله دیگر مربوط به نتایج این پایان نامه تحت بررسی در مجلات معتبر علمی هستند.

بر اساس این گزارش، راهنمایی رساله هادی صبری را محمد علی جعفریزاده و ناصر فولادی از اساتید دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز بر عهده داشته اند.

یاد آور می شود، هادی صبری، متولد 1359 در شهر تبریز بوده و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در رشته فیزیک حالت جامد در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و رشته فیزیک هسته ای را در دانشگاه تبریز طی کرده است. وی بورسیه دانشگاه تبریز در مقطع دکتری بوده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر