کد خبر: 42588 A

شهردار تبریز:

یکى از مهم ترین راهکارهاى توسعه همه جانبه کشور و تحقق اهداف توسعه، توجه به نقش نیروهاىجوان،نخبگان واستعدادهاى درخشان جامعه است.

شهردار تبریز از حمایت همه جانبه این مجموعه از طرح ها، ایده ها، ابتکارات و اختراعات نخبگان جوان استان و شهر تبریز برای کاربردی سازی این طرح ها در حوزه مدیریت شهری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا علیرضا نوین در آئین اختتامیه نمایشگاه طرح ها، ایده ها و ابتکارات نخبگان تبریز با اعلاماین که نخبگان سرمایه‌های ملی هر کشوری بوده و باید به آنها توجه شود، گفت: یکى ازمهم ترین راهکارهاى توسعه همه جانبه کشور و تحقق اهداف توسعه، توجه به نقش نیروهاىجوان،نخبگان واستعدادهاى درخشان جامعه است.

وی ادامه داد: پیشرفت و اعتلاى کشوربستگى به رشد و پرورش نیروهاى انسانى متعهد، هوشمند و خلاق دارد و رسیدگى به اینمهم باید از مهمترین دغدغه هاى مسوولان و متولیان امر باشد.

شهردار تبریزهمچنین تاکید کرد: باید بیش از پیش نسبت به شناسایى استعدادهاى درخشان و هدایت واعتلاى فکرى آنها برنامه ریزى شود.

نوین، با اعلام اینکه ایران نیاز بهیک خیزش عظیم علمى و فرهنگى دارد، افزود: باید جوانان مستعد، شناسایى و باایجادانگیزه در آنان براى شکوفا کردن استعدادهایشان، گام هاى موثر برداشته شده و حمایتهاى لازم صورت پذیرد.

وی با اشاره به برنامه چشم انداز 1404 کشورمان گفت: براساس این برنامه در سال 1404 ایران اسلامی جزو کشورهای برتر منطقه خواهد بود و برایاین امر باید دارای استراتژی ویژه ای بوده و با یک کار علمی در مسیر رشد و توسعهگام برداریم.

شهردار تبریز خاطر نشان کرد: پژوهش و تحقیق برای پیشرفت و توسعههر کشوری لازم است و شهرداری تبریز نیز براین اساس از خانه نخبگان تبریز وپژوهشگران در همه امور مخصوصا در بخش امور شهری حمایت می کند.

نوین تاکید کرد: شهرداری تبریز در کنار شورای شهر آماده هرگونه همکاری با خانه نخبگان تبریز بوده و از ایدههای جدید در بخش خدمات شهری حمایت می کند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر