کد خبر: 42972 A

این نشریه دارای درجه علمی- پژوهشی است، با مجوز دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه منتشر می شود ودرپایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) ومرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)نمایه شده است.

ایلنا- تبریز: هفدهمین شماره از مجله علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با تیـراژ یک هزار جلد به چاپ رسید.

به گزارش ایلنا از تبریز، دراین شماره از مجله موضوعاتی نظیر:ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب برمبنای مدل تعالی سازمانیEFQM درسال1389،بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با هوش اجتماعی دختران وپسران دانشجو،تبیین رابطه مهارت های مدیریتی مدیران با جوسازمانی مدارس و رضایت شغلی معلمان از دیدگاه معلمان،رابطه بین هوش های چندگانه و ویژگی های شخصیتی با رویکرد های یادگیری راهبردی،سطحی و عمقی دانشجویان،رابطه رهبری تحولی،تعالی و عدم مداخله بامدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهراصفهان و...ارائه شده است.

مدیر مسئول این نشریه دکتر علی اصغر کوشافر بوده و سردبیری ومدیر داخلی آن را به ترتیب دکتر سید داود حسینی نسب و یوسف ستاری بر عهده دارند.

خاطرنشان می شود، این نشریه دارای درجه علمی- پژوهشی است، با مجوز دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه منتشر می شود ودر پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)نمایه شده است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر