کد خبر: 42999 A

شهردار تبریز:

اعتبارات پرداختی دولت در سال جاری به شهرداری تبریز تنها در بخش مترو بوده است/ بالغ بر 110 میلیارد ریال سهم اعتبارات دولتی در بودجه سال 92 شهرداری تبریز است.

شهردار تبریز از عدم تحقق کامل اعتبارات و کمک های سهم دولت به شهرداری تبریز در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از تبریز، علیرضا نوین افزود: در بودجه سال 91 شهرداری تبریز سهم دولت از محل اعتبارات تخصیصی پیش بینی شده به این مجموعه 1600 میلیارد ریال معادل 13 درصد کل بودجه مصوب شهرداری بود که از ابتدای سال جاری تاکنون تنها 550 میلیارد ریال از این اعتبارات به شهرداری تبریز تخصص یافته است.

شهردار تبریز با اعلام این که اعتبارات پرداختی دولت در سال جاری به شهرداری تبریز تنها در بخش مترو بوده است ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری بخش دیگری از این تعهدات دولتی محقق گردد.

وی از پیش بینی بالغ بر 110 میلیارد ریال سهم اعتبارات دولتی در بودجه سال 92 شهرداری تبریز گفت: این اعتبارات 10 درصد کل بودجه پیش بینی شده برای سال 92 را شامل می شود و ما امیدواریم این اعتبارات در زمان لازم و به موقع تخصیص یابد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر