کد خبر: 47026 A

مدیر بیمارستان 29 بهمن تامین اجتماعی تبریز:

بیشترین مراجعه کننده به بیمارستان 29 بهمن تبریز در فصلهای پاییز و زمستان است./ با این اقدام تعداد درمانگاههای تخصصی افزایش یافته است و توانسته ایم به تعداد زیادی از بیماران پاسخگو باشیم.

ایلنا-تبریز: مدیر بیمارستان 29 بهمن تامین اجتماعی تبریز از توسعه و بهسازی فضای فیزیکی درمانگاههای این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا میرزاپور که در مراسم تجلیل از کارکنان 29 بهمن تبریز به مناسبت کسب رتبه برتر در دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی سخن می گفت افزود: برای توسعه این درمانگاه هابالغ بر یک میلیاردریال هزینه شده است.

وی افزود: با این اقدام تعداد درمانگاههای تخصصی افزایش یافته است و توانسته ایم به تعداد زیادی از بیماران پاسخگو باشیم.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد مراجعه کننده به این بیمارستان در فصلهای پاییز و زمستان است گفت: این افزایش به دلیل شیوع بیماریهای فصلی است

وی تعداد بیماران مراجعه کننده روزانه به این مرکز را یک هزار و 700 نفر ذکر کرد و گفت: روزانه حدود 40 نفر از این بیماران در بخش زایمان بستری می شوند.

لازم به ذکر است بیمارستان 29 بهمن تامین اجتماعی تبریز در دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی به رتبه برتر دست یافته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر