کد خبر: 50385 A

نشریه تخصصی زبان شناسی کاربردی دارای درجه علمی پژوهشی بوده وبا مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی و به صورت فصلنامه منتشر می شود.

هفتمین شماره از مجله تخصصی زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با تیـراژ یک هزار جلد به چاپ رسید.

به گزارش ایلنا، نشریه تخصصی زبان شناسی کاربردی دارای درجه علمی پژوهشی بوده وبا مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی و به صورت فصلنامه منتشر می شود.

دراین شماره از مجله موضوعاتی نظیر:بررسی مقایسه ای نشانگرهای کلام در متون زبان شناسی کاربردی و متون ترجمه شده،ارتباط هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان در کلاس های زبان عمومی،بررسی تأثیر میزان درک و تجربه مصححان بر سنجش مهارت نگارش در زبان دوم،زنجیره های پرسش-تقلا-پاسخ-بازخورد وتأثیر ضدآموزشی آن،بررسی مقایسه ای موضوعات شنیداری معتبر و نوع ساده شده آن بر روی درک شنیداری و انگیزه زبان آموزان ایرانی و... ارائه شده است.

محمدعلی ترابی مدیر مسئول، بیوک بهنام سردبیر، مجید علوی شوشتری مدیر داخلی و نسرین حدیدی و علی امیر قاسمی ویراستاران این نشریه هستند.

این نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) ومرکزاطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) نمایه شده است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر