کد خبر: 57474 A

افزایش روز افزون مصرف فرآورده های ابریشمی درجهان وكاهش یا توقف فعالیت نوغانداری دركشورهای توسعه یافته به سبب محدودیت زمین برای احداث توتستان، آب مورد نیاز برای آبیاری و انرژی گران فرصت مناسبی برای كشورهای درحال توسعه فراهم كرده است تا با توجه به داشتن نیروی انسانی، انرژی ارزان، آب و خاك فراوان، فعالیتهای نوغانداری و تولید ابریشم را دركشور خود گسترش دهند.

ایلنا- جلفا: فرماندار شهرستان جلفا گفت: توسعه صنعت نوغانداری در حاشیه رودخانه ارس، پنجره ای رو به چشم انداز فردایی بهتر در اقتصاد کشاورزی منطقه و استان آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار ایلنا مختارسیفی که در همایش منطقه ای توسعه صنعت نوغانداری، در شهرستان جلفا سخن می گفت افزود: نوغانداری یا پرورش كرم ابریشم و تولید فرآورده های ابریشمی ازجمله فعالیتهایی به شمار می آید كه طی یك دوره كوتاه مدت، ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی وبكارگیری بخشی ازنیروی كار مستعد در مناطق روستایی، درآمد مناسبی برای خانوارهای مناطق پرورش دهنده کرم ابریشم فراهم می نماید.

وی با تاکید بر این مطلب که این شهرستان با توجه به هم مرز بودن با چندین کشور و تردد اتباع خارجی، وجود منطقه آزاد ارس، گمرکات و پایانه ها و همچنین مراکز آموزش عالی مختلف، از ویژگی خاصی برخوردار است گفت: شناخت این خصوصیات می تواند استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدها را از روند اصولی برخوردار سازد. وی با اظهار این موضوع که افزایش روز افزون مصرف فرآورده های ابریشمی درجهان وكاهش یا توقف فعالیت نوغانداری دركشورهای توسعه یافته به سبب محدودیت زمین برای احداث توتستان، آب مورد نیاز برای آبیاری و انرژی گران فرصت مناسبی برای كشورهای درحال توسعه فراهم كرده است تا با توجه به داشتن نیروی انسانی، انرژی ارزان، آب و خاك فراوان، فعالیتهای نوغانداری و تولید ابریشم را دركشور خود گسترش دهند،اضافه کرد: پرورش كرم ابریشم از فعالیتهای قدیمی وجانبی بخش كشاورزی در آذربایجان شرقی است كه دركنار سایر فعالیتهای کشاورزی در منطقه به ویژه شهرستان جلفا به تولید پیله ابریشمی به عنوان یك محصول با ارزش جهانی مبادرت می شود.

فرماندار شهرستان جلفا خاطرنشان کرد: امسال در مقایسه با به سالهای گذشته، نوغانداران رضایت بیشتری از نحوه خرید محصول تولیدی را داشته و توسعه این صنعت در سطح مناطق مستعد شهرستان به اقتصادی شدن پرورش این محصول انجامیده و درکنار حمایت‌های استانی و ملی، می‌توان آینده‌ای روشن را برای این صنعت در شمالغرب کشور ترسیم کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر