کد خبر: 66971 A

وزیر جهاد کشاورزی در تبریز:

وی در ادامه به بیان نقش موثر و تعیین كننده امنیت غذایی در امنیت ملی كشور پرداخت و افزود: امنیت غذایی بالاترین جایگاه را در امنیت ملی كشور دارد.

ایلنا- خداآفرین: فاز اول شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد خدافرین در سطح 310 هکتار با حضور وزیر جهادکشاورزی و فرستاده ویژه رییس جمهوری، در روستای قالوجه این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این مراسم، ایجاد زیرساخت های كشاورزی بویژه در زمینه آب و خاك را مهمترین دستاورد دولت های نهم و دهم در این بخش اعلام كرد و گفت: دولت برای توسعه بخش كشاورزی خدمات و كارهای بزرگی را در هشت سال اخیر انجام داده است.

صادق خلیلیان توسعه سطوح آبیاری تحت فشار را یكی از این دستاوردها خواند و افزود: سطح تحت پوشش سامانه های آبیاری تحت فشار در دولت های نهم و دهم از یك میلیون و 300 هزار هكتار فراتر رفته است.

وی در ادامه به بیان نقش موثر و تعیین كننده امنیت غذایی در امنیت ملی كشور پرداخت و افزود: امنیت غذایی بالاترین جایگاه را در امنیت ملی كشور دارد.

وی با اشاره به اینكه در سال گذشته بیش از 5/13 میلیون تن گندم در كشور تولید شد افزود: با تلاش مدیران این وزارت و تلاش كشاورزان سخت كوش، امروزه بخش كشاورزی با رشد 8/8 درصدی و امنیت غذایی 92 درصدی حائز رتبه اول كشور در زمینه رشد تولیدات بوده، به طوری كه با تولید 118 میلیون تن محصولات كشاورزی در سال 91، ركوردی بی سابقه را نسبت به اول انقلاب تجربه می كند.

تاکنون برای اجرای این طرح بالغ بر 100 میلیارد ریال هزینه شده و پایاب سد خدا افرین در آذربایجان شرقی 30هزار هکتار است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر