کد خبر: 67199 A

احمدی‌نژاد در جمع جوانان نخبه تبریز:

انسان در هر موقعیتی كه قرار می گیرد باید مراقب باشد كه آیا مجموعه اقداماتش او را در مسیر كمال و خدایی شدن یاری می كند یا او را از این مسیر دور می كند؟

ایلنا- تبریز: رییس جمهور گفت: امسال سال تصمیم های بزرگ است و یك اقدام هوشمندانه و تصمیم درست همه شرایط را به نفع ملت ایران تغییر خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود احمدی نژاد عصر روز یكشنبه در ادامه برنامه های چهارمین سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی، در مراسم حماسه حضور و در جمع جوانان و نخبگان استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: آذربایجان قهرمان و تبریز دلاور، دیار حماسه و حماسه سازان بزرگ تاریخ ایران زمین است.

رییس جمهورخطاب به جوانان با بیان اینكه قدر جوانی خود را بدانید، گفت: عالم برپا شده كه انسان قدر خود و انسان بودن و استعدادهای الهی و ظرفیت های عظیمی را كه خدا در درون انسان برای كمال و بزرگ شدن قرار داده است، بداند.

احمدی نژاد خاطرنشان كرد: انسان در هر موقعیتی كه قرار می گیرد باید مراقب باشد كه آیا مجموعه اقداماتش او را در مسیر كمال و خدایی شدن یاری می كند یا او را از این مسیر دور می كند؟

رییس جمهور گفت: چنین نیست كه اگر همه امكانات و ثروت دنیا در اختیار انسان باشد، لزوما موجب كمال او بشود، ممكن است كسی با امكانات محدود حداكثر استفاده و بهره برداری را برای كمال داشته باشد.

احمدی نژاد با بیان اینكه ملت ایران در نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است، اظهار داشت: دوره ای در تاریخ بشر به پایان رسیده و دوره جدیدی در حال شروع شدن است؛ دوره طولانی كه در آن قدرت و ثروت حرف اول و ملاك سعادت و حقانیت انسان ها بود به واسطه رشد و كمال جامعه بشری به پایان راه رسیده و آشكارا در عمل با شكست مواجه شده است و معلوم شده كه قدرت و ثروت به تنهایی نمی تواند سعادت و كمال انسان را تامین كند.

احمدی نژاد خاطرنشان كرد: سلطه گران برای اینكه بر ملت ها مسلط شوند چند صد سال اندیشه های ضد انسانی و جنگ و درگیری را بر ملت ها تحمیل كردند و امروز هم كه در اقتصاد و ثروت و سلطه كم آورده اند، چندین نقطه جهان از جمله آفریقا، خاورمیانه و شرق دور را مورد هدف قرار داده اند تا كمبود ثروتهایشان جبران شده و سلطه شان تحكیم یابد.

رییس جمهور گفت: ملت ایران ملتی انقلابی و شجاع بوده كه همواره با ایستادگی از حقوق خود دفاع كرده است، اما ملت هایی در جهان هستند كه مطلقا اطلاعی ندارند كه در اطراف آنها چه می گذرد.

احمدی نژاد اضافه كرد: مستكبران اختلاف و درگیری در كشورها و در بین ملت ها درست می كنند تا ملت ها متوجه نشوند كه آنها منابع و ثروت شان را غارت می كنند.

رییس جمهور خاطرنشان كرد: سلطه گران در خاورمیانه شعار دروغین دموكراسی را مطرح كردند و امروز به واسطه آن چیزی از عراق و افغانستان باقی نمانده است و همین شرایط و برنامه را برای سوریه و تركیه نیز دارند.

احمدی نژاد با بیان اینكه به واسطه سلطه قدرت و ثروت همه ارزش های انسانی لگدمال شده است، اظهار داشت: امروز در عرصه دیپلماسی بین المللی صادق بودن جرمی نابخشودنی است و همه دنبال چاپیدن همدیگر می باشند.

رییس جمهور تصریح كرد: دوره طولانی اصالت قدرت و ثروت، همه ارزشهای انسانی را نابود كرده است، اما به فضل الهی، حامیان این اندیشه در عمل به بن بست رسیده و دیگر اندیشه شان در دنیا نفوذ ندارد، تنها ابزار آنها استفاده از تهدید و سلاح شده است و جامعه انسانی نیز دیگر این وضع را تحمل نمی كند.

احمدی نژاد گفت: امروز شاهد موج جدید انسانی و اندیشه انسانی در دنیا هستیم و یك بیداری رخ داده كه فراتر از تحولاتی است كه در كشورهای اطراف ما اتفاق می افتد، این بیداری بازگشت به حقیقت انسانی، پاكی، عدالت، صلح و كرامت انسانی است و نقش ملت ایران در این مقطع تاریخی و عبور از این پیچ تند تاریخی، ویژه و برجسته است.

رییس جمهور ادامه داد: ویژگی های تاریخی ملت ایران دوای درمان امروز این ملت است، ملت ایران كه در طول تاریخ موحد بوده، تنها ملتی است كه حقیقت پیام پیامبر گرامی اسلام(ص) را پذیرفت و در مقابل آن مقاومت نكرد، چرا كه در وجود پیامبر عزیز، حقیقت را دید؛ همان حقیقتی كه منتظرش بود و امروز نیز منتظر تحقق آن است.

احمدی نژاد خاطرنشان كرد: امروز یك فرصت تاریخی پیدا شده و شرایطی فراهم گردیده كه همه آرزوهای تاریخی ملت ایران و بشریت محقق شود.

رییس جمهور با بیان اینكه عده ای از اینكه نام ایران برده می شود ناراحت و نگران می شوند، گفت: ایران یك جغرافیا و نژاد نیست، بلكه یك فرهنگ متعالی است و همگان ملت ایران را با فرهنگش می شناسند و این فرهنگ انسانی است.

احمدی نژاد با بیان اینكه باید در مسیر تغییر مناسبات بین المللی حركت كنیم، اظهار داشت: البته در داخل برخی خودخواهی هایی وجود دارد و عده ای همچنان به خودبرتربینی و بهره مندی از تبعیض و رانت تمایل دارند، این عده خود را برتر و ویژه دانسته و خودشان را مالك كشور می دانند، اما با وجود اینها، معتقدم حركت ملت همه آنها و تمام نابسامانی ها را پارو خواهد كرد.

رییس جمهور با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام حماسه سیاسی و اقتصادی گفت: حماسه برای تغییر بنیادین شرایط است همچنانكه دفاع مقدس سرشار از حماسه های عظیم بود و تاثیر آن این بود، در كشوری كه تازه آزاد شده و از استعمار و استبداد رهیده بود و هنوز خود را پیدا نكرده و همه مستكبران بسیج شدند تا این ملت را تضعیف كنند، در چنین شرایطی دفاع مقدس تمام معادلات را تغییر داد و دشمنان را در موضع ضعف و ملت ایران را در موضع قدرت قرار داد.

احمدی نژاد با بیان اینكه امروز نیازمند حماسه هستیم، با طرح این سوال كه چه كسانی می توانند حماسه ساز باشند؟ تصریح كرد: جوان و جوانان موتور حركت یك ملت هستند چرا كه حماسه نیازمند خطرپذیری، جسارت، شجاعت و پاكی و نیازمند كسی است كه به دنبال منافع خودش نباشد؛ حماسه زمانی اتفاق می افتد كه انسان برای ارزش های انسانی تلاش كند.
رییس جمهور گفت: دشمنان به خیال خود شرایط را سخت كرده اند، اما معتقدم اقدامات آنها بیشتر دفاعی است و از موجودیت خود در برابر موج عظیمی كه در دنیا به راه افتاده دفاع می كنند.

احمدی نژاد خاطرنشان كرد: ملت ایران و جوانان عزیز شرایط كنونی را با سربلندی و موفقیت سپری كرده و ایران خیلی زود به قله ها خواهد رسید.

رییس جمهور اظهار داشت: جوانان آذربایجان همیشه در مقاطع سرنوشت ساز به میدان آمده و كاری كارستان و ماندگار انجام داده اند و با حضور این جوانان ایمان داریم كه همه قله ها فتح خواهد شد.

احمدی نژاد خاطرنشان كرد: تاریخ ملت ایران سرشار از حماسه هایی است كه مردم و جوانان آذربایجان خلق كرده اند و به همین دلیل مردم آذربایجان در نزد ایرانیان جایگاه رفیعی دارند و ملت ایران به مردم آذربایجان و حماسه های آن افتخار می كنند.
رییس جمهور اضافه كرد: اگر جهان از شرایط كنونی عبور كند به دنیایی جدید و انسانی خواهد رسید، دنیایی كه در انتظارش بودیم و وعده شده انبیاء الهی است، خواهد رسید و البته این نیازمند یك حماسه در ایران عزیز است.

رییس جمهور با بیان اینكه چشم همه ملت های جهان به ملت ایران است، گفت: طرح این موضوع یك احساس ناسیونالیستی نیست، بلكه بیان حقیقت است؛ امروز باید دست به دست هم داده و كاری كارستان انجام داده و خود و بشریت را از شرایط موجود نجات دهیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر