کد خبر: 75315 A

موجب بازگشت سالم به جامعه می‌شود؛

ایجاد بسترهای مناسب برای تغییر رفتارهای مخرب مجرمان از وظایف اصلی سازمان امور زندان‌هاست.

ایلنا: معاون اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان شرقی گفت: حضور زندانیان در برنامه های فرهنگی و مذهبی در محیط زندان ها بسترهای مناسب، برای بازگشت آنان به آغوش جامعه و خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از هشترود، ایرج قیصرنژاد در مجمع عمومی حمایت از زندانیان هشترود افزود: ایجاد بسترهای مناسب برای تغییر رفتارهای مخرب مجرمان از وظایف اصلی سازمان امور زندان هاست.

وی اظهارکرد: انجمن حمایت از زندانیان نهادی غیرانتفاعی و مردمی بوده که با کسب درآمد از منابع مختلف، در راستای وظایف انجمن اقدام به ارایه خدمات به زندانیان و خانواده های آنان می کند.

معاون اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان شرقی ادامه داد: بر اساس آیات و روایات دینی، مومنان مکلفند به یکدیگر نیکی کرده و نیازهای مادی، معنوی و عاطفی هم را رفع کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر