کد خبر: 75530 A

مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود:

باغات هشترود در اثر افت ناگهانی وشدید دما در روزهای اخیر خسارت دیده اند/ سطح باغات خسارت دیده منطقه هشترود 2 هزارو 25 هکتار به میزان 29 هزارو 758 تن محصول بوده است.

ایلنا- هشترود: مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود گفت: افت ناگهانی وشدید دما در روزهای اخیر که مصادف با زمان گلدهی و تلقیح و گاه تشکیل میوه درختان هسته دار و نیز درختان گردو در سطح شهرستان بوده، باعث یخ زدگی برگها و شکوفه ها و انامهای زایشی و میوه های تازه تشکیل شده گردید که در نتیجه آن 80 تا 100درصد باغات میوه هسته دار و گردو در منطقه خسارت دیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کریمی اصل در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: طی بررسی های انجام یافته در برخی از مناطق شهرستان درختان میوه دانه دار نیز در مرحله تمام گل بوده و سرما و یخبندان شبانه در روزهای اخیر باعث یخ زدگی و از بین رفتن اندامهای زایشی این درختان گردیده، ولی در برخی از مناطق نیز درختان میوه دانه دار از جمله سیب در مرحله تمام گل نبوده که خسارت سرما مشهود نمی باشد و ضروری خواهد بود بعد از مرحله تلقیح، بازدید و بررسی توسط اکیپ کارشناسی صورت گیرد. وی میزان خسارت وارده به محصولات باغی این شهرستان را به ارزش 259 میلیارد و 165میلیون ریال اعلام کرد و افزود: سطح باغات خسارت دیده 2 هزارو 25 هکتار به میزان 29 هزارو 758 تن محصول بوده است.

مدیر جهادکشاورزی هشترود اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال زراعی 92 – 91، بیش از هشتاد درصد از باغات بارور شهرستان هشترود تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی است و ضروری است کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی نسبت به تعیین غرامت باغات خسارت دیده بیمه شده اقدامات لازم را به موقع معمول نمایند

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر