کد خبر: 84378 A

از سوی فرمانداری میانه صادر شد:

فرماندار میانه در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر در این اطلاعیه از کسانى که نسبت به تأیید صحت برگزاری این انتخابات معترض باشند خواسته است شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری آذربایجان شرقی اعلام نمایند.

ایلنا: اطلاعیه تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر میانه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا بر اساس این اطلاعیه نتایج انتخابات شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان میانه حوزه انتخابیه شهر میانه به شرح زیر اعلام شده است: مجید میعاد نام پدر سیف اله دارای 7130 رأی
، حیدر رجبی نام پدر حسن دارای 5961 رأی، احد یوسفی نام پدر عباسعلی دارای 5792 رأی، اقبال محمدحسینی نام پدر سلام اله دارای 5510 رأی، حافظه شیخ الاسلامی نام پدر عباد اله دارای 5441 رأی
، بهمن نعمت زاده نام پدر حیدر دارای 5331 رأی،جعفر شاه محمدی نام پدر فتح دارای5101 رأی، افضل حسینخانی نام پدر عطاءاله دارای 4714 رأی و اسلام صدری نام پدر حجتعلى دارای 4509 رأی به عنوان اعضای اصلى و اقبال عبادی نام پدر صفرعلی دارای4438 رأی، فرهاد شیویاری نام پدر یداله دارای 4323 رأی،باقر شیخ الاسلامی نام پدر اقبال دارای 3728 رأی و سیدقادر حسینی نام پدر سید طیب دارای 3588 رأی به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش در این اطلاعیه فرماندار و رئیس هیأت اجرایى شهرستان میانه در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر از کسانى که نسبت به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشند خواسته است حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهى شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری آذربایجان شرقی اعلام نماید.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر