کد خبر: 84446 A

موزه قاجار در ع‍م‍‍ارت دیوانی امیرن‍ظ‍ام گ‍روسی از ام‍رای ب‍زرگ ق‍‍اج‍‍اریه در تبریز ایجاد ش‍ده است كه از م‍‍ع‍دود م‍وزه‌ه‍‍ای تخصصی و موضوعی در س‍طح ک‍ش‍ور به شمار می‌رود.

 ایلنا: سه تالار موزه قاجار با نمایش آلات موسیقی تاریخی كشورمان میزبان گردشگران تابستانی و بازدیدكنندگان و علاقه‌مندان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب گفت: در این سه تالار آثار، اموال و آلات موسیقی جمع آوری شده توسط حسین ساجدی به نمایش درآمده‌اند.

تراب محمدی افزود: این آثار شامل 144 قطعه از دوره صفویه و پیش از آن تا دوران معاصر را شامل می‌شود.

وی با بیان اینكه این آلات موسیقی در سه گروه طبقه‌بندی شده و سه تالار موزه قاجار به نمایش آن‌ها اختصاص دارند، خاطرنشان كرد: گروه سازهای كلاویه دار و زهی، سازهای آیینی و بادی و سازهای آیینی كوبه ای سه گروه طبقه بندی شده این آلات موسیقی را تشكیل می‌دهند.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به پویایی بخش های نمایشگاهی موزه قاجار تصریح كرد: تالار روشنائی یا تالار فانوس با نمایش بیش از 80 فانوس و انواع چراغ متعلق به مجموعه شخصی رضا سرابی از دیگر بخش‌های جدید این موزه است كه از سال گذشته در معرض دید بازدیدكنندگان قرار دارد.

محمدی با اشاره به اهمیت م‍وزه ق‍‍اج‍‍ار در میان موزه‌های استان و كشور گفت: این موزه در ع‍م‍‍ارت دیوانی امیرن‍ظ‍ام گ‍روسی از ام‍رای ب‍زرگ ق‍‍اج‍‍اریه در تبریز ایجاد ش‍ده است كه از م‍‍ع‍دود م‍وزه‌ه‍‍ای تخصصی و موضوعی در س‍طح ک‍ش‍ور به شمار می‌رود.

وی تصریح كرد: از ت‍زی‍ی‍ن‍‍ات خ‍‍ان‍ه ت‍‍اری‍خ‍‍ی امیرنظام م‍‍ی‌ت‍وان ب‍ه گ‍چ‍ب‍ری‌ه‍‍ای زی‍ب‍‍ا و م‍ن‍ق‍وش در ن‍م‍‍ای ش‍م‍‍ال‍‍ی و غ‍رب‍‍ی، پ‍ن‍ج‍ره‌ه‍‍ای م‍ش‍ب‍ک اروس‍‍ی ب‍‍ا شیشه‌ه‍‍ای رنگی، ش‍ومینه سنتی، ح‍وض‍خ‍‍ان‍ه، گ‍چ‍ب‍ری و آئین‍ه ک‍‍اری س‍ق‍ف ش‍‍اه نشین اش‍‍اره ک‍رد.

 

 

تالارهای موزه قاجار تبریز میزبان آلات موسیقی تاریخی ایران زمین شدند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر