کد خبر: 8448 A

دکتر ضیاالدین چاکر از دانشگاه صنعتی استانبول:

تمرکز تنش، لرزه خیزی و مخاطرات گسل تبریز با حضور صاحب نظران زمین لرزه از دانشگاه صنعتی استانبول در مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز بررسی شد.

تبریز - ایلنا: تمرکز تنش، لرزه خیزی و مخاطرات گسل تبریز در نشستی یک روزه در مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز با حضور دکتر ضیاالدین چاکر و دکتر گول پکین توپوز از دانشگاه صنعتی استانبول، اساتید و متخصصین مرکز تحقیقات علوم پایه، گروه زمین شناسی و دانشجویان دانشگاه تبریز بررسی شد

به گزارش ایلنا از تبریز در آغاز این نشست دکتر ضیاالدین چاکر در سخنانی به تاریخچه لرزه خیزی در تبریز به دلیل فعالیت گسل آن پرداخت و سپس با اشاره به لغزش های جزئی در امتداد گسل تبریز به عنوان ابزاری برای تعیین احتمالی فعالیت بعدی این گسل و زمین لرزه­های احتمالی، مروری بر روش­های اندازه­گیری این حرکات نمود و مقادیر اندازه گیری شده با GPS توسط محققین مختلف را بیان کرد.

وی به نتایج تحقیقات خود بر روی حرکات گسل تبریز با استفاده از روش نوین InSAR پرداخت و با توضیح این روش که در آن با مقایسه عکس­های بسیار دقیق تهیه شده توسط ماهواره های ویژه، در طی 7 سال در مورد گسل تبریز مطالعه شده به مقادیر حرکات این گسل که از سال 2003 تا 2010 میلادی ثبت شده اشاره کرد و گفت: بر این اساس مقدار این حرکات 5/2±5/8 میلی متر در سال بوده است که با در نظر گرفتن این امر، شهر تبریز به عنوان منطقه لرزه خیزی می باشد و برای کاهش اثرات زمین لرزه های احتمالی می بایست تمهیدات ویژه برای مستحکم سازی بناها و مدیریت بحران اندیشیده شود.

بر پایه همین گزارش در ادامه این نشست دکتر گول پکین توپوز در خصوص واحدهای مختلف زمین شناسی از غرب ترکیه تا شرق آن و ارتباط آنها با واحدهای زمین شناسی شمال غرب ایران به سخنرانی پرداخت.

همین گزارش حاکی است درادامه این نشست به سوالات متعدد حاضرین در مورد لرزه خیزی گسل تبریز و زمین لرزه اخیر اهر- ورزقان توسط دکتر چاکر و دکتر محسن مؤذن، استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز و رئیس مرکز تحقیقات علوم پایه پاسخ داده شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر