کد خبر: 8602 A

این كارگاه آموزشی شیوه تنظیم دستور كار جلسات، مصوبات خروجی و اجرایی جلسات انجمن و پیگیری مصوبات آنها را آموزش داد.

ایلنا- تبریز: نخستین کارگاه آموزشی مهندسی دستور جلسات انجمن های کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی با حضور زکریایی، رئیس اداره انجمن ها و علوی کارشناس انجمن های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان ها و مسولین دبیرخانه انجمن ها تشکیل شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی در این نشست جلسات انجمن های کتابخانه های عمومی را حساس و تاثیر گذار خواند و گفت: مهندسی جلسات و تنظیم مفاد جلسات بر اساس نیازهای جامعه تنظیم شود و از این رو تشکیل چنین کارگاه های آموزشی که نشان دهنده توجه و حساسیت نهاد به این موضوع است جزو ابتکارات مفید نهاد به شمار می رود.

حسن خدایی افزود: انتشار ماهنامه امور انجمن ها نیز اقدامی مفید است که بخش های مندرج در آن با دیدگاهی علمی و آموزشی گنجانده شده است و در استان نیز به طور مرتب به مسئولین دبیرخانه انجمن ها ارسال می شود که لازم است همکاران با دقت نظر بیشتری و با دید کاربردی نسبت به مطالعه آن اقدام نمایند.

زکریایی رئیس اداره انجمن های نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در این جلسه ضمن ارزیابی مناسب فعالیت های انجمن های استان، بكارگیری روش‌های علمی و صحیح در مدیریت جلسات انجمن را از مهم ترین نیازهای برگزاری این جلسات دانسته و یكسونگری و عدم توجه به اصول دستور جلسه نویسی در نوشتن دستور جلسات و مصوبات را به عنوان آفت های مدیریت جلسات انجمن ذکر کرد كه باید با آموزش صحیح و راهكارهای مناسب مرتفع گردند.

در این كارگاه آموزشی شیوه تنظیم دستور كار جلسات، مصوبات خروجی و اجرایی جلسات انجمن و پیگیری مصوبات آنها آموزش داده شد

بر پایه همین گزارش برای شركت كنندگان در كارگاه آموزشی مهندسی دستور جلسات گواهی دوره كار آموزی صادر خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر