کد خبر: 8618 A

مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه برگزار و خرید ساختمان جدید اداری برای کانون، به عنوان یک رویداد بزرگ در دوره سوم فعالیت کانون مورد استقبال اعضاء قرار گرفت.

ایلنا- تبریز: مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبریز و حومه با حضور بازنشستگان و مستمری بگیران، مسئول سازمان های کارگری و کارفرمایی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیات مدیره و بازرسان كانون بازنشسته تبریز و حومه برگزار شد.

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبریز در این نشست با اشاره به نقش بسیار ارزشمند كانون كارگران بازنشسته تبریز و حومه گفت: جایگاه کانون کارگران بازنشسته در تعیین بسیاری از مسائل و موارد و ارائه نیازها و خواست های منطقی و بجای بازنشستگان و مستمری بگیران بسیار پر اهمیت بوده و نقش تعیین كننده ای دارد.

کریم صادقزاده افزود: ما باید این جایگاه را برای بازنشستگان و مستمری بگیران كه به عنوان بزرگان و خردمندان و مربیان جامعه ما هستند حفظ كرده و گام های موثری را در خور مقام و منزلت و جایگاه ارزشی آنان برداریم و امكانات فرهنگی، ورزشی، هنری، رفاهی، سیاحتی، و گردشگری و زیارتی، درمانی، رفاهی، صنفی و حقوق حقه و مسلم را برای این همسنگران شریف به وجود آوریم.

وی با تاکید به خدمتگزاری بی قید و شرط و همه جانبه برای بازنشستگان و مستمری بگیران گفت: ما در مقابل بازنشستگان و مستمری بگیران مسئول هستیم و در جهت رفاه و افزایش و حل و فصل صدها مشکلات و معضلات و نیازها و خواسته هایشان پاسخگو هستیم و در این رابطه تلاش وافری را خواهیم كرد.

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبریز در ادامه به مشکلات موجود بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره کرد وگفت: طی نامه سرگشاده ای که از طرف کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبریز به رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور نوشته شده اعتراض خود را به انعقاد قرارداد مجدد با بیمه دی که توانایی ارائه خدمات شایسته به بازنشستگان را ندارد اعلام کردیم.

وی با بیان اینکه اعتراضات بازنشستگان در مورد بیمه درمان تکمیلی مورد توجه قرار نگرفت گفت: امیدواریم با توجه به تعهدات شرکت بیمه دی، در ارائه خدمات بیمه ای نسبت به دوره اول حرکتهای مطلوب و رضایتمندی آغاز شود.

صادقزاده به خرید ساختمان کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبریز و حومه در مرکز شهر اشاره کرد و گفت: این اقدام مهم در عملکرد دوره سوم هیئت مدیره و بازرسان به عنوان یک رویداد بزرگ و تحول اساسی محسوب می شود که در سایه وحدت و انسجام و یکپارچگی اعضای کانون و با هدف ارائه خدمات بهینه به اعضای کانون صورت گرفت.

شایان ذکر است در پایان مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبریز ضمن انتخاب حاج نقی یاری بعنوان رئیس مجمع، حاج بشیر سلیمی نائب رئیس،محمدعلی قلیزاده منشی و جعفر رنجبری، حاج بختیار لطفی، صمد اکرامی، حاج احد مجتهدی به عنوان ناظر، دستور جلسه و گزارش مختصری از عملکرد دوره سوم کانون قرائت شد و سپس تغییر مکان کانون و افزایش تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از 9 نفر به 11 نفر و اعضای علی البدل هیئت مدیره از 3 نفر به 6 نفر و سایر موارد مطروحه مرتبط با کانون به تصویب رسید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر