کد خبر: 88627 A

ماینده مردم ورزقان و خاروانا:

صنایع تبدیلی به عنوان حلقه واسطه اقتصادی مبنی بر کشاورزی و اقتصاد مدرن و صنعتی، دارای نقش و جایگاه مهمی در افزایش کیفی محصولات کشاورزی و میزان ارزآوری از طریق صادرات و بهبود شرایط درآمدی تولیدکنندگان و حذف واسطه‌ها دارد.

ایلنا: نماینده مردم ورزقان و خاروانا درمجلس شورای اسلامی گفت: توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، ارزش افزوده بالایی برای سرمایه گذاران به همراه خواهدداشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اللهوردی دهقانی، با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از جمله صنایعی است که نقش و تاثیر بسیاری در این بخش دارد گفت: ارتقاء ارزش افزوده، توسعه صادرات وکاهش ضایعات و همچنین کاهش ریسک از عمده‌ترین فواید توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بعد از صنایع سنگین، صنایع غذایی از نظر وسعت وگستردگی، دومین مقام را در جهان داراست افزود: صنایع تبدیلی به عنوان حلقه واسطه اقتصادی مبنی بر کشاورزی و اقتصاد مدرن و صنعتی، دارای نقش و جایگاه مهمی در افزایش کیفی محصولات کشاورزی و میزان ارزآوری از طریق صادرات و بهبود شرایط درآمدی تولیدکنندگان و حذف واسطه‌ها دارد.

نماینده مردم نماینده مردم ورزقان وخاروانا در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه زمینه‌سازی برای تولید بیشتر، توجه جدی به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را می‌طلبد گفت: بازاریابی برای حضور مداوم درکشورهای هدف و ارتقاء کیفی محصول از اولویت‌های اصلی صادرات است که در سایه ایجاد و راه اندازی صنایع تبدیلی این بخش امکان پذیر می‌شود.

دهقانی با اشاره به اینکه حفاظت خاک، وجود نیروی انسانی آموزش دیده و کارآ درکنار کشاورزی سنتی و مدرن و صرفه اقتصادی از جمله قابلیت‌های توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در استان است اضافه نمود: ایجاد بسترلازم با تسهیلات قابل توجه به سرمایه گذاران متمایل به توسعه فعالیت در بخش تولید و فرآوری محصولات کشاورزی با تقویت فعالیت‌های بازاریابی، جذابیت تولید و صدور محصولات این بخش برای سرمایه گذاران را، با افزایش مراکز تبدیلی، تکمیلی و فرآوری محصولات با توجه به افزایش ارزش اقتصادی محصول تولیدی، به نحو قابل توجهی بیشتر می‌کند.

اللهوردی دهقانی‌
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر