کد خبر: 88628 A

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی خبر داد:

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی از برگزاری اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچة ارومیه بر منابع خاک و آب با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد.

ایلنا: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی از برگزاری اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچة ارومیه بر منابع خاک و آب با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن منیری فر در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی به همت بخش تحقیقات خاک و آب در نظر دارد همایشی ملی تحت عنوان تاثیر پسروی دریاچة ارومیه بر منابع خاک و آب را از سی‌ام مهر ماه سال جاری بمدت دو روز برگزار نماید گفت: دبیرخانة همایش هم اکنون آمادة دریافت مقالات همه پژوهشگران و کار‌شناسان این حوزه می‌باشد.

وی به محورهای برگزاری این همایش اشاره نموده و گفت: ژئوشیمی خاکهای شور، ژنز و مدیریت خاکهای شور، الگوی کشت در شرایط شور، حاصلخیزی خاک و تغذیة گیاهی در مناطق شور، منابع آب در مناطق شور، برنامه ریزی آبیاری در اراضی شور، بکارگیری فن آوریهای نوین (GIS و RS) در شناسایی خاکهای شور، میکروارگانیسمهای مفید خاکزی و شوری خاک و مدیریت و تکنیکهای مهار بیابان زایی از جمله محورهای اصلی برگزاری این همایش ملی بشمار می‌روند.

دکتر منیری فر، سی و یکم شهریورماه را آخرین موعد ارسال مقالات عنوان نموده و افزود: علاقمندان به ارسال مقالات لازم است تا در موعد مقرر اصل و چکیده مقالات خویش به آدرس الکترونیکی azaran-sw@areo. ir و نیز به آدرس پستی دبیرخانه همایش به نشانی: جادة تبریز- آذرشهر، ۲ کیلومتر بعد از پلیس راه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، بخش تحقیقات خاک و آب - کدپستی: ۵۳۵۵۱۷۹۸۵۴ ارسال نمایند.

پسروی دریاچة ارومیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر