کد خبر: 89957 A

جهت همکاری با بیمه بیکاری؛

این دوره آموزشی با هدف تشریح قوانین کار و تأمین اجتماعی و نحوه تشکیل پرونده بیمه بیکاری برگزار شده بود.

ایلنا: رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز از برگزاری کارگاه آموزشی دفا‌تر پیشخوان دولت جهت همکاری با واحد بیمه بیکاری این اداره در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد غریوی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را تشریح قوانین کار و تأمین اجتماعی و نحوه تشکیل پرونده بیمه بیکاری عنوان کرد و گفت: فرایند واگذاری بخشی از امورات بیمه بیکاری در راستای کاهش تصدی‌گری دولت و برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی و بهره گیری از ظرفیت دفا‌تر پیشخوان دولت در زمینه وظایف غیر حاکمیتی بر اهمیت بروز رسانی و آموزش دفا‌تر مذکور به منظور ارائه خدمات کیفی و مطلوب به مراجعین است.
وی ارائه آموزش‌های دفا‌تر پیشخوان برای نیل به اهداف مورد انتظار در واگذاری وظایف غیر حاکمیتی به بخش خصوصی در سالجاری را از جمله برنامه ریزی‌های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز عنوان کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر