کد خبر: 91858 A

معاون مدیرکل گزینش دانشگاه آزاد اسلامی:

سید صمد عمادی به عنوان مدیر گزینش دانشگاه‌های آزاداسلامی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

 ایلنا: معاون مدیرکل گزینش دانشگاه آزاداسلامی گفت: گزینش کار بسیار ظریفی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا ناصرصالحی در مراسم معارفه مدیر گزینش دانشگاه آزاداسلامی استان آذربایجان شرقی در واحد تبریز گفت: هدف از تشکیل این جلسه تفویض اختیار به استان‌ها در راستای تمرکز زدایی براساس سیاستهای دکتر دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است. معاون مدیرکل گزینش دانشگاه آزاداسلامی افزود: به علت حجم بالای کاری، با دادن اختیار در استعلامات، انتصابات، بحث کارکنان وارزیابی به خود استان‌ها، باعث افزایش کیفیت کار در سازمان واستان‌ها خواهیم بود. وی تصریح کرد: بسیاری از فرم‌ها و روش‌ها در سازمان مرکزی مورد بازبینی وتجدید نظر قرار گرفته است که این در راستای بهبود روش‌ها امری مهم محسوب می‌گردد. صالحی گفت: تعریف نحوه تعامل واحد‌ها با استان، تفکیک وظایف وحذف کارهای تکراری، نظارت بر دفاترستادی واحد‌ها، آموزش همکاران گزینش و ارزیابی مدیران گزینش بخشی از رویکردهای جدید گزینش می‌باشد.

درپایان  این مراسم سید صمد عمادی با حکم مهندس مجیدمسافرچی مدیرکل گزینش دانشگاه آزاداسلامی بعنوان مدیر گزینش دانشگاه‌های آزاداسلامی استان آذربایجان شرقی منصوب شد. وی دارای مدرک کار‌شناسی ارشد مدیریت منابع انسانی بوده ودرقسمتهای مختلف دارای مسئولیت بوده است.

مدیر گزینش دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی نیز دراین مراسم با اشاره به اهمیت گزینش، وظایف آن را درسه بخش بسترسازی برای ورود افراد شایسته، جلوگیری از ورود افراد ناشایست وایفای نقش درسالم سازی محیط عنوان کرد. عمادی با اشاره پاسخگویی تمامی اعمال خود درقیامت، تصمیم گیری در مورد صلاحیت افراد را از کارهای سخت گزینش دانست.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر