کد خبر: 93110 A

شهردار تبریز:

ارایه عملکرد و کارکردهای اجرایی و تلاش برای شفاف سازی در این حوزه بدیهی‌ترین وظیفه و مسوولیت کارگزاران و مدیران اجرایی در هر سطح و طبقه‌ای است و همه ما باید در راستای عمل به فرمان امام راحل و نیز منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گزارش اقدامات و عملکرد‌ها به مردم گام برداریم.

ایلنا: شهردار تبریز ارایه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدماتی به مردم را وظیفه مسوولان و کارگزاران نظام به ویژه مدیران شهری دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا نوین با تأکید بر لزوم پاسخگویی مسوولان به افکار عمومی این امر را زمینه ساز شفاف سازی در امور، تبیین عملکرد‌ها و کارکرد‌ها، تقویت اعتماد عمومی نزد مردم و ارتقای سطح مشارکت شهروندان در اداره شهر و کشور دانست و افزود: ارایه عملکرد و کارکردهای اجرایی و تلاش برای شفاف سازی در این حوزه بدیهی‌ترین وظیفه و مسوولیت کارگزاران و مدیران اجرایی در هر سطح و طبقه‌ای است و همه ما باید در راستای عمل به فرمان امام راحل و نیز منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گزارش اقدامات و عملکرد‌ها به مردم گام برداریم.
وی در عین حال از مجموعه مدیریت شهری تبریز به عنوان پاسخگو‌ترین دستگاه اجرایی به مردم و یکی از سازمان‌های پیشرو در ارایه گزارس‌های عملکردی به افکار عمومی نام برد و گفت: شهرداری تبریز در همه روزه با انتشار و ارایه گزارش‌های خبری و کاری خود در راستای عمل به این وظیفه مهم حرکت می‌کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر