کد خبر: 93114 A

شهردار تبریز:

با وجود تعدد و حجم بالای نیروهای کارگری و خدماتی در مجموعه شهرداری تبریز، این مجموعه کمترین مشکلات و تنش‌های کارگری در بین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان را دارد. / بسیاری از مشکلات، مطالبلات و خواسته‌های قانونی کارگران با اقدام به موقع و مسوولانه شهردار تبریز و مدیران مجموعه مرتفع شده است.

ایلنا: شهردار تبریز گفت: با اقدامات موثر شهرداری تبریز طی سال‌های اخیر مشکلات کارگری این مجموعه به صفر رسیده و شهرداری به لحاظ مسایل کارگری کم مشکل‌ترین دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا نوین در جمع مدیران ارشد حراست و بازرسی شهرداری خاطرنشان کرد: با وجود تعدد و حجم بالای نیروهای کارگری و خدماتی در مجموعه شهرداری تبریز، این مجموعه کمترین مشکلات و تنش‌های کارگری در بین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان را دارد و بسیاری از مشکلات، مطالبلات و خواسته‌های قانونی کارگران خدوم با اقدام به موقع و مسوولانه شهردار تبریز و مدیران مجموعه مرتفع شده است.
وی با اشاره به اهم اقدامات مدیریت شهرداری در بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران تلاشگر این مجموعه افزود: پرداخت بدون تأخیر و به موقع حقوق و مزایای کارگران، طبقه‌بندی و ساماندهی شغلی نیرو‌ها، تعیین تکلیف وضعیت قراردادی کارگران، اعمال افزایش‌های قانونی در حقوق و مزایای کارگران در ابتدای هر سال، نظارت جدی و مستمر بر نحوه به کارگیری و پرداخت مزایای کارگران از سوی پیمانکاران، تأمین زیرساخت‌های رفاه کارگران، شمول قانون سخت و زیان آور برای شغل‌های مرتبط و اعطای گروه‌هی شغلی به کارگران براساس سوابق و مستندات قانونی از جمله مهم‌ترین اقدامات شهرداری طی سال‌های اخیر بوده است.
شهردار تبریز اعمال این سیاست‌ها را در راستای عمل به وظایف سازمانی و اخلاقی مدیریت ارشد شهرداری ارزیابی و تصریح کرد: خوشبختانه شهرداری تبریز توجه و عنایت ویژه‌ای به مسایل و مشکلات کارگری طی ۸ سال گذشته داشته و تمام تلاش مجموعه نیز در راستای پاسخگویی حداکثری به نیازهای این قشر است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر