کد خبر: 93135 A

معاون جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

این امر با هدف جلوگیری از وقوع فاجعه زیست محیطی در شهرستان‌های مجاور دریاچه ارومیه صورت می‌گیرد. /با کشت و توسعه سطح زیر کشت پسته در استان می‌توان با تولید وعرضه پسته در کشور تحول قابل توجهی را در توسعه اقتصاد کشاورزی شهرستانهای حاشیه دریاچه ارومیه شاهد بود.

ایلنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: توسعه سطح زیر کشت پسته با تغییر الگوی کشت در اراضی حاشیه دریاچه ارومیه، با هدف جلوگیری از وقوع فاجعه زیست محیطی در شهرستان‌های مجاور دریاچه اجرا می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ایوب ایرانی فام، با اشاره به اینکه سال گذشته ۸۱ تن محصول پسته از باغات آذربایجان شرقی تولید شده است گفت: با توجه به برآورد تولید بیش از یک صد تنی این محصول برای دوره برداشت سال جاری، میزان تولید آن در استان از افزایش۳۰ درصدی برخوردار شده است.
وی اجرای این طرح را جلوگیری هرچه بیشتر از وقوع فاجعه زیست محیطی در شهرستان‌های حاشیه این دریاچه و حمایت مستقیم از بهره برداران عنوان کرد و افزود: توسعه کشت باغ پسته به عنوان راهکاری مفید در کاهش تاثیر خشکی دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی استان، مورد توجه برنامه ریزان سازمان قرار گرفته و توسط مدیریت باغبانی با دقت در شهرستانهای حاشیه دریاچه دنبال می‌شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: با کشت و توسعه سطح زیر کشت پسته در استان می‌توان با تولید وعرضه پسته در کشور تحول قابل توجهی را در توسعه اقتصاد کشاورزی شهرستانهای حاشیه دریاچه ارومیه شاهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر