کد خبر: 93153 A

این کارگاه با شرکت تعداد ۱۱۰ نفر از کشاورزان پیشرو این شهرستان برپا شد.

ایلنا: مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود گفت: کارگاه آموزشی ترویجی کودهای بیولوژیک، با شرکت تعداد ۱۱۰ نفر از کشاورزان پیشرو کار‌شناسان، مروجین و مددکاران این شهرستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا اسماعیل کریمی اصل با بیان اینکه این دوره آموزشی با هدف ترویج مصرف کودهای بیولوژیک، توسط مدیرت جهادکشاورزی شهرستان هشترودبرگزارشد، گفت: در طول سال زراعی گذشته نیز، ۷۵۵ نفر روز آموزش مهارتی و تعداد۲۰۰۰ نفر روز آموزش‌های ترویجی در زمینه‌های مختلف کشاورزی ارائه شده است.
وی با تاکید بر اهمیت تولید محصولات سالم وعاری از سموم نباتی درقالب طرح توسعه بخش کشاورزی این شهرستان، از افزایش برنامه‌های ترویجی به منظور ارتقاء سطح دانش وآگاهی بهره برداران بخش کشاورزی در مناطق مختلف هشترود خبر داد و افزود: بی‌شک توسعه بخش کشاورزی با توسعه دانش تولید بهره برداران، می‌تواند از شتاب فزاینده‌ای برخوردار و تحقق اهداف این بخش مهم و حیاتی را میسر سازد.
مدیر جهادکشاورزی هشترود اضافه کرد: در طول سال زراعی گذشته، تعداد ۳۴۰ نفر بهره بردار به بازدیدهای علمی و فنی از طرحهای موفق آب و خاک، باغبانی، اموردام و همچنین زراعت، با هماهنگی این مدیریت و با همراهی کار‌شناسان متخصص، به خارج و داخل استان عزیمت و از نزدیک از چگونگی روند طرح‌های موفق در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی، آشنا شده‌اند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر