کد خبر: 98836 A

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

دیدگاهی که اکثر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران دولتی از مفهوم توسعه دارند، با آنچه که در عمل وجود دارد، متفاوت بوده و این امر باعث شده است مخاطبان برداشتی متفاوت و‌ گاه متناقضی از آن داشته باشند.

ایلنا: رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نقش سازمانهای مردم‌نهاد در تحول بخش کشاورزی را بسیار مهم خواند.
به گزارش ایلنا، مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های چند منظوره‌ای هستند که می‌توانند درحوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده و انجام این کار مشروط برآن است که جایگاه، اهمیت و نقش این تشکل‌ها بدرستی برای مدیران اجرایی جامعه تبیین و ازظرفیت‌های تمامی تشکل‌های مردم نهاد بخش کشاورزی درتحقق حماسه اقتصادی استفاده بهینه به عمل آید گفت: دیدگاهی که اکثر برنامه ریزان و سیاستگذاران دولتی از مفهوم توسعه دارند، باآنچه که در عمل وجود دارد، متفاوت بوده و این امر باعث شده است مخاطبان برداشتی متفاوت و‌گاه متناقضی از آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه توسعه درمفهوم درست آن به معنی مشارکت دادن مردم وسازمان‌ها در تمام مراحل آن بوده و تنها در این صورت مردم و سازمانهای مردمی یا غیر دولتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از نتیجه آنچه که ساخته و پرداخته شده، بهره‌مند می‌گردند افزود: این سازمان با بهره گیری از توان تشکل‌های غیر دولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی درراستای شکوفایی و رشد بخش کشاورزی را تلاش خود را تداوم می‌بخشد ادامه داد: تشکل‌های مردم نهاد کشاورزی می‌توانند توجه مسئولین را دربخش‌های مختلف جلب وبا کارکردی دو سویه به نمایندگی از بهره برداران بخش کشاورزی، درانتقال دقیق خواست مخاطبان عام وخاص با فعالیت‌ها وروش‌های مختلف، می‌توانند دغدغه‌ها وخواسته‌های آنان را به گوش تصمیم گیران برسانند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه براساس برنامه پنجم توسعه، اصل ۴۴ قانون اساسی و هدفگذاری سند چشم انداز بیست ساله، نظام کارهای غیرحاکمیتی کشور باید از بدنه اجرایی جدا شده و به بخش خصوصی واگذار گردد گفت: توسعه ارتباط و تعامل با خانه کشاورز در راستای حل مشکلات موجود وجلوگیری از پیدایش مشکلات تازه مورد توجه سازمان درراستای شتاب بخشی بیشتر به تحقق اهداف توسعه است.
محمدیان با اشاره به اینکه کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های تأثیرگذار دراقتصاد هر کشور است که نقش مهمی در استقلال سیاسی و اقتصادی ایفا می‌کند، اضافه کرد: کشاورزی علمی با اتکاء به دانش و علم روز، بدون ایجاد زمینه توسعه تعامل با تشکل‌های این بخش، نخواهد توانست درتحقق اهداف تعریفی موفق عمل نماید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر