کد خبر: 99475 A

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس:

فعالیت‌های لازم برای مهار سیلاب‌ها و کاهش فرسایش خاک خواهد توانست استفاده بهینه از منابع تولید را در بخش اقتصادی در سال حماسه سیاسی؛ حماسه اقتصادی به صورت چشمگیری مشخص نماید.

ایلنا: نماینده مردم ورزقان و خاروانا درمجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به این موضوع که حدود ۸۵ درصد از مساحت کشور در مناطق خشک تا نیمه خشک واقع شده است، لزوم توجه بیشتر به مدیریت یکپارچه آب و خاک کشور بیش ازپیش مشخص می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا اللهوردی دهقانی، با اشاره به اهمیت آب و خاک در کشورخاطرنشان کرد: برهمین اساس توسعه کمی وکیفی پروژه‌های مدیریت آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار و این امر، نشانگر استفاده اصولی و درست از سرزمین است که امروزه دردنیا برای آن ارزش زیادی قائل شده و فعالیت‌های لازم برای مهار سیلاب‌ها و کاهش فرسایش خاک خواهد توانست استفاده بهینه ازمنابع تولید را در بخش اقتصادی در سال حماسه سیاسی؛ حماسه اقتصادی به صورت چشمگیری مشخص نماید.
وی، با اشاره به رشد جمعیت وروند کاهش سریع منابع حیاتی، گسترش شهر‌ها و تغییر کاربری بسیاری از اراضی کشاورزی ووقوع بحران‌های طبیعی همچون سیل، خشکسالی، آفات وبیماریهای گیاهی وتشکیل قطبهای اقتصادی ادامه داد: این مسائل دست اندرکاران بخش تولید و کشاورزی را با چالش اساسی تامین امنیت غذایی جامعه وحفظ منابع موجود روبرو می‌نماید.
نماینده مردم ورزقان وخاروانا درمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شناخت دقیق پتانسیل‌ها و استعدادهای هر منطقه، برنامه ریزی برمبنای توسعه پایدار و همه جانبه در کنار اجرای پروژه‌های زیرساختی با توجه به شرایط و ویژگیهای هرمنطقه مبنی بر مدیریت تلفیقی یعنی بکارگیری توام علم وتجربه می‌تواند روند توسعه بخش کشاورزی را از لحاظ کمی وکیفی به سوی پایداری رهنمون باشد.
دهقانی با تاکید به این مطلب که بحران آب عامل اصلی تهدید کننده امنیت غذایی در ایران است، افزود: برای مدیریت پایدار منابع آب، اطلاع جامع توزیع منابع آب، رابطه آب، خاک وگیاه، تاثیر تغییر اقلیم، و شرایط اجتماعی اقتصادی مناطق مختلف مورد نیاز مدیران بوده و برآورد منابع آب سطحی و زیرزمینی در کشور نشان می‌دهد مناطق مرکزی، جنوبی و شمالغربی دچار بحران کم آبی هستند وتوسعه الگوی کشت، استفاده ازتکنیکهای مدرن بهره برداری از منابع آب با استفاده گسترده ازروش‌های آبیاری مدرن خواهد توانست پاسخگوی نیازهای آبی با حمایت‌های دولت امید و تدبیر باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر